เอสซีจี ตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืน ด้วยรางวัลเกียรติยศ SET Sustainability Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

เอสซีจี โดย นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง และนายนำพล ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน รับรางวัล “SET Sustainability Awards 2018” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่…

เอสซีจี ร่วมประชุม Forest Restoration in Mining Sites ประเทศอียิปต์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) เข้าร่วมประชุมหัวข้อ Forest Restoration in Mining…

เทสโก้ โลตัส จับมือ เอสซีจี สนับสนุนการใช้ถุงกระดาษรีไซเคิล ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ดีเดย์วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธ.ค. นี้ งดให้ถุงพลาสติกทุกสาขาทั่วประเทศ

  กรุงเทพฯ : 23 พฤศจิกายน 2561 – เทสโก้ โลตัส ผู้นำธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจแพคเกจจิ้ง ในเอสซีจี ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ครบวงจร จับมือร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular…

เอสซีจี ร่วมประชุม GCCA เพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 นายชนะ ภูมี  Vice President–Cement and Construction Solution Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี เข้าร่วมประชุม…

เอสซีจีเผย “การมีส่วนร่วมของชุมชน” เป็นหัวใจสำคัญช่วยผลักดันให้คว้ารางวัล “โล่ประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ” จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรุงเทพฯ : นายศาณิต เกษสุวรรณ Total Integrated Solution and  Service Director เอสซีจี รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ จากพลเอก…

เอสซีจี ต่อยอดโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายศาณิต เกษสุวรรณ Business Stakeholders Engagement Director ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี พร้อมด้วยพนักงานจากสำนักงานใหญ่บางซื่อและโรงงานปูนซีเมนต์ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนภาครัฐ…

เอสซีจี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ASEAN Minerals Awards

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ซึ่งเป็นตัวแทนเหมืองจากประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้เข้าร่วมประกวดประเภท Minerals Mining ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากคณะกรรมการ ASEAN…

เอสซีจี จับมือ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดย นายไสว มุทิตาสกุล หัวหน้าคณะทำงานฟื้นฟูเหมือง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์…

เอสซีจี จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานฟื้นฟูเหมือง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการฟื้นฟูเหมืองและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โรงงานปูนซิเมนต์แก่งคอย โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา เข้าร่วมรับฟังวิธีการและผลการดำเนินการฟื้นฟูเหมืองที่ผ่านมาของเอสซีจี สำหรับการหารือครั้งนี้ ทุกฝ่ายได้ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเอสซีจีได้รวบรวมทุกความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานฟื้นฟูเหมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถใช้เป็นองค์ความรู้ให้กับเหมืองอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

เอสซีจี คว้ารางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ระดับยอดเยี่ยม 7 รางวัล

จากความมุ่งมั่นของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ทำให้โรงปูนซีเมนต์และเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานของเอสซีจี ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 7 รางวัล จาก…