ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้แก่ กนอ.

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และบริษัทในกลุ่มฯ นำโดย นายพิบูลย์ ศิรินันทนกุล Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Co., Ltd. นายโชคชัย มนตรีอมรเชฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเอ็มเอฟซี จำกัด และนางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วยหน้ากากผ้า 10,000 ชิ้น และถุงมือทางการแพทย์ 5,000 ชิ้น ให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยจะนำอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้กับจังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปดูแลชุมชนและบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดจันทบุรีให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 โดยมีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ

นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี กล่าวว่า “ที่ผ่านมา ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ชลบุรี ซึ่งในครั้งนี้ ได้นำถุงมือทางการแพทย์และหน้ากากผ้ามอบให้กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโครงการปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียง เพื่อนำไปดูแลแพทย์และชุมชนต่อไป ทั้งนี้ หน้ากากผ้าถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่มีโรคระบาดแบบนี้ ซึ่งหน้ากากผ้าเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ป่วย ถือเป็นการป้องกันเชื้อโรคเบื้องต้น และที่สำคัญคือ หน้ากากผ้าสามารถซักแล้วใช้ซ้ำได้ ซึ่งหน้ากากผ้าที่มอบในครั้งนี้ ตัดเย็บโดยชุมชนในจังหวัดระยอง นอกจากนี้ ยังมีการมอบถุงมือทางการแพทย์ จากบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด อีกด้วย”

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้แก่ กนอ

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของชุมชน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์  โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ชุด PPE ทางการแพทย์ หน้ากาก N95 ฯลฯ ให้กับโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งในจังหวัดระยอง รวมทั้งร่วมกับบริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด มอบหน้ากากผ้าให้กับชุมชนในจังหวัดระยองไปแล้ว จำนวนกว่า 36,500 ชิ้น ซึ่งนอกเหนือจากจังหวัดระยองแล้ว ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไปยังจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ชลบุรี และจันทบุรี ด้วย

(Visited 976 times, 1 visits today)