Articles

เอสซีจี โลจิสติกส์ พลิกธุรกิจ ฝ่าเหนือคลื่นดิสรัปท์ สร้างโอกาสธุรกิจใหม่ๆ

คลื่นธุรกิจดิจิทัลที่มาพร้อมกับการทำลายล้างธุรกิจเก่า หรือดิสรัปท์ (Disrupt) นำไปสู่การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ซึ่งหากใครไม่พร้อมปรับตัว ก็ย่อมจะถูกละความสนใจจากผู้บริโภคที่แสวงหาความต้องการแบบใหม่ๆและทันใจเสมอ เช่นเดียวกับธุรกิจโลจิสติกส์ที่เสี่ยงต่อการถูกดิสรัปท์และแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ทำให้ภาพของการบริการด้านการขนส่งในอดีตแตกต่างจากปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัด และมีผู้ให้บริการหน้าใหม่เข้ามาท้าชิงกับผู้ให้บริการแบบเดิมตลอดเวลา เอสซีจี โลจิสติกส์ ซึ่งให้บริการโลจิสติกส์มาตั้งแต่ปี 2540 ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนจากหน่วยงานปฏิบัติการที่ให้บริการการขนส่งสินค้าของเอสซีจี ไปสู่การให้บริการกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (Business to Business – B2B) กระทั่งขยายการบริการสู่ลูกค้าทั่วไป (Business to Consumer- B2C) โดยการพลิกรูปแบบโมเดลธุรกิจให้มีความหลากหลายของการบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน หรือที่เรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยน (Change) หรือดิสรัปท์ตัวเอง…