Articles

แรงบันดาลใจเล็ก ๆ ของแม่เลี้ยงเดี่ยว ใช้พลังความรู้เปลี่ยนชีวิตและสร้างรายได้ให้ชุมชน

“ผู้หญิง” อาจอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ เพราะแท้ที่จริงแล้วแข็งแกร่งกว่าที่ใคร ๆ คิด ซึ่งวันนี้มีผู้หญิงมากมายได้พิสูจน์ตัวเอง ให้โลกตระหนักว่า หากมองให้ชัดเจน พลังมหัศจรรย์ของผู้หญิงคือ แรงผลักดันสำคัญสร้างการเปลี่ยนแปลงกอบกู้วิกฤติ ทั้งในครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะเมื่อถูกเรียกขานว่า “แม่” พลังสำรองที่เก็บไว้จะสามารถเปลี่ยนผู้หญิงธรรมดา ๆ ให้มีเรี่ยวแรงมหาศาลในการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ สะท้อนชัดผ่านเรื่องราวของ “เกศรินทร์ กลิ่นฟุ้ง” หรือ หนิง แม่เลี้ยงเดี่ยววัย 34 ปี ที่ใช้พลังหญิงและพลังความรู้…

SCGC เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมป้องกันโควิด 19 แบบเคลื่อนที่ รุ่นล่าสุด ส่งต่อ Innovation That’s Real ให้วงการแพทย์

กบหม้อต้ม เสื้อหนาวที่ไม่ได้ใส่ และเป้าหมายความยั่งยืน ของ ‘รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส’ เบอร์ 1 SCG

อัปเดต ‘นวัตกรรมที่อยู่อาศัย และการก่อสร้างสุดล้ำ’ จากเอสซีจี ที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืนให้สังคมและสิ่งแวดล้อม

เอสซีจี ตั้งเป้าสู่ Net Zero Cement & Concrete 2050 พัฒนานวัตกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ สอดคล้องกับแนวทาง ESG