Articles

“ตระกร้าเชือกมัดฟาง” สีสันภูมิปัญญาท้องถิ่นจากวัสดุเหลือใช้ แข็งแรง ทนทาน ไม่ขึ้นรา ลวดลาย สีสันหลากหลาย สินค้าดีชุมชนเจ็ดสาวน้อย

งานจักสานเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย โดยในอดีตมักใช้วัสดุจากธรรมชาติและหาได้ง่าย ๆ อาทิ เชือกกล้วย นำมาจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สำหรับใช้สอยในชีวิตประจำวัน แต่ปัจจุบันหลายชุมชนได้พัฒนาสร้างสรรค์มาใช้วัสดุทางเลือกที่มีความทนทานมากขึ้น อย่างเช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเจ็ดสาวน้อยที่นำเอาเชือกมัดฟางมาสานเป็น “ตระกร้าเชือกมัดฟาง” ลวดลาย หลากสีสันสวยงาม  กลายเป็นสินค้าขายดีมีแบรนด์ สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชน มวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นพื้นที่แห่งการเลี้ยงโคนม ทำให้มีเชือกมัดฟางเหลือใช้จำนวนมาก เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ “ชัญกาญจน์ จักรพล” หัวเรี่ยวหัวแรงคนสำคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเจ็ดสาวน้อย สนใจเรียนรู้เรื่องการทำตระกร้าจากเชือกมัดฟาง ประกอบกับมีบ้านอยู่ติดริมถนนซึ่งเป็นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยว มีคนเดินทางผ่านไปมาคึกคักโดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว มองว่าหากทำงานฝีมือมาวางขายน่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว จึงลองฝึกทำให้เชี่ยวชาญ และมองหาลวดลายใหม่…