“มูลนิธิชัยพัฒนา” ส่งมอบ “ห้องคัดกรองและห้องตรวจหาเชื้อ” พัฒนาโดย “เอสซีจี” ให้ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิชัยพัฒนา โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “นวัตกรรมห้องคัดกรองและห้องตรวจหาเชื้อ” (Modular Screening & Swab Unit) ให้แก่ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี โดยมี.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร รพ. และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี นายพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และ นายยืนยง โอภากุล กรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมในพิธี โดยนวัตกรรมดังกล่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” จัดสร้างและพระราชทานเพื่อเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลที่มีความต้องการ

ทั้งนี้ ห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อดังกล่าว เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ SCG HEIM และ Living Solution โดยเอสซีจี ประกอบด้วยห้องตรวจคัดกรอง (Modular Screening Unit) ใช้ภายนอกอาคาร แบบมาตรฐาน ขนาด 3 ห้อง และห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) ใช้ภายนอกอาคาร แบบมาตรฐาน ขนาด 3 ห้อง ซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้ที่เข้ามาตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อได้เป็นอย่างดี อีกทั้งใช้เวลาติดตั้งเพียง 3 วัน ทำให้สามารถรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที และช่วยลดโอกาสในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์และผู้เข้ารับการตรวจ ทั้งยังสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยอื่น ๆ นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังสามารถนำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ในอนาคตได้อีกด้วย

มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ
พิธีส่งมอบ “นวัตกรรมห้องคัดกรองและห้องตรวจหาเชื้อ”
มูลนิธิชัยพัฒนา ส่งมอบห้องคัดกรองและห้องตรวจหาเชื้อ
ห้องคัดกรอง
ห้องตรวจหาเชื้อ
แพทย์ทำการตรวจหาเชื้อได้อย่างปลอดภัย
(Visited 1,422 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว