มูลนิธิเอสซีจี ส่งพลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง มอบนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ

นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี พร้อมด้วย นายพิทยา จั่นบุญมี กรรมการมูลนิธิเอสซีจี และ นางวัทธยา พรพิพัฒน์กุล คณะทำงานมูลนิธิเอสซีจี เป็นตัวแทนส่งมอบนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อ (Modular swab unit) 1 ยูนิต ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช โดยออกแบบแยกสัดส่วนพื้นที่ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง พร้อมมีระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม จึงช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ พร้อมมอบอุปกรณ์ติดตามสุขภาพทางไกล (Tele-Monitoring) 54 ชุด เพื่อช่วยติดตามข้อมูลสุขภาพผ่านระบบออนไลน์แบบเรียลไทม์ ลดการสัมผัสโดยตรงระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเก็บตัวตามลำพัง นอกจากนี้ ยังได้มอบห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) 2 ห้อง ให้แก่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 5.4 ล้านบาท โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วย รศ.นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เป็นตัวแทนรับมอบ

มูลนิธิเอสซีจี ส่งมอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ให้โรงพยาบาลศิริราช
ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เยี่ยมชมห้องตรวจหาเชื้อ
มอบชุดติดตามสุขภาพทางไกล
(Visited 832 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว