เอสซีจีเผย “การมีส่วนร่วมของชุมชน” เป็นหัวใจสำคัญช่วยผลักดันให้คว้ารางวัล “โล่ประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ” จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรุงเทพฯ : นายศาณิต เกษสุวรรณ Total Integrated Solution and  Service Director เอสซีจี รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR ที่มีความเป็นเลิศ จากพลเอก…

เอสซีจี ต่อยอดโครงการ “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที”

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายศาณิต เกษสุวรรณ Business Stakeholders Engagement Director ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี พร้อมด้วยพนักงานจากสำนักงานใหญ่บางซื่อและโรงงานปูนซีเมนต์ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนภาครัฐ…

เอสซีจี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ASEAN Minerals Awards

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ซึ่งเป็นตัวแทนเหมืองจากประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้เข้าร่วมประกวดประเภท Minerals Mining ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากคณะกรรมการ ASEAN…

เอสซีจี จับมือ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ลงนามความร่วมมือในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดย นายไสว มุทิตาสกุล หัวหน้าคณะทำงานฟื้นฟูเหมือง บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์…

เอสซีจี จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานฟื้นฟูเหมือง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี จัดประชุมระดมความคิดเห็นเรื่องการฟื้นฟูเหมืองและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ณ โรงงานปูนซิเมนต์แก่งคอย โดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและสถาบันการศึกษา เข้าร่วมรับฟังวิธีการและผลการดำเนินการฟื้นฟูเหมืองที่ผ่านมาของเอสซีจี สำหรับการหารือครั้งนี้ ทุกฝ่ายได้ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเอสซีจีได้รวบรวมทุกความคิดเห็นและข้อเสนอจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้สำหรับปรับปรุงการดำเนินงานฟื้นฟูเหมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถใช้เป็นองค์ความรู้ให้กับเหมืองอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

เอสซีจี คว้ารางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ระดับยอดเยี่ยม 7 รางวัล

จากความมุ่งมั่นของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ทำให้โรงปูนซีเมนต์และเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานของเอสซีจี ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 7 รางวัล จาก…

เอสซีจี ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน

บริษัทในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รับประกาศนียบัตรรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product) 37 ผลิตภัณฑ์  และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) 23 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก…

เอสซีจี รับรางวัลดีเด่นด้านนวัตกรรมจาก “SET Awards 2018” ด้วยผลงาน Real-time Cement Silo Monitoring

เอสซีจี โดย นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง รับรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovative Company Awards) ในงานประกาศผลรางวัล “SET Awards 2018” ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารจากผลงาน…

เอสซีจีโชว์นวัตกรรมโซล่าร์ฟาร์มลอยน้ำ ในงานประชุมพลังงานสะอาดแห่งเอเชีย ประเทศสิงคโปร์

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี นำนวัตกรรม “โซล่าร์ฟาร์มลอยน้ำ” รูปแบบโซลูชั่นครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ไปร่วมจัดแสดงภายในงาน Asia Clean Energy Summit Conference & Exhibition 2018  ณ…

เอสซีจี เชิญร่วมสัมมนา “Design Talks 2018” แบ่งปันความรู้ และเปิดประสบการณ์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยดีไซเนอร์ระดับโลก

เอสซีจี ขอเชิญผู้ที่รักการออกแบบทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา “Design Talks 2018” เพื่อร่วมเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณปุ้ม (Ms. Pum Lefebure) นักออกแบบสัญชาติไทยสู่นักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้ร่วมก่อตั้ง…