เอสซีจี รับ 2 รางวัลนวัตกรรมรักษ์โลก

เอสซีจี รับรางวัล “นวัตกรรมรักษ์โลก  จากผลงานภาพยนตร์โฆษณา “รักษ์ภูผามหานที” ที่นำเสนอผ่านมุมมองชุมชนรักษ์โลก ที่บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำ ให้ชุมชนเข้าใจและมีส่วนร่วม เน้นพึ่งพาตนเอง เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง และรางวัลเกียรติคุณ “เซนต์ฟรังซิส ออฟ อัสซีซี” (Saint Francis of Assisi Award)  ในฐานะองค์กรที่มุ่งใช้เทคโนโลยีพัฒนาโซลูชัน ดูแลสิ่งเเวดล้อมและการใช้ชีวิตของผู้คน  ซึ่งสอดคล้องตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ESG 4 Plus “มุ่ง Net Zero–Go Green–Lean เหลื่อมล้ำ–ย้ำร่วมมือ” โดยยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส

Saint Francis of Assisi Award

รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เห็นคุณค่าและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมโลกของเราให้น่าอยู่

ทั้งนี้ รับชมภาพยนตร์โฆษณา “รักษ์ภูผามหานที” ได้ที่ YouTube – SCG Channel https://youtu.be/VfPp3pdegsk หรือ Facebook Fanpage – SCG : www.facebook.com/SCGofficialpage หรือดูข้อมูลโครงการ “รักษ์ภูผามหานที” ได้ที่ http://bit.ly/3xURoRH

 

Published on: Aug 10, 2023

(Visited 133 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว