WHA ร่วมกับเอสซีจี ยกระดับมาตรฐานคลังและศูนย์กระจายสินค้าอาคารแรกในเครือ WHA Group ด้วยมาตรฐานอาคารเขียว LEED เวอร์ชั่นล่าสุดในระดับ Gold

WHA และเอสซีจีร่วมยกระดับ คลังและศูนย์กระจายสินค้า เพื่อความยั่งยืน ด้วยมาตรฐานอาคารเขียว LEED v4.1 สำหรับการออกแบบและก่อสร้างอาคารในระดับ Gold ในโครงการ WHA Mega Logistics Center เทพารักษ์ กม.21 อาคาร B ซึ่งเป็นอาคารแรกในเครือ WHA Group ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้

เอสซีจี นำโดยนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business ร่วมแสดงความยินดีใน พิธีมอบป้ายมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ให้แก่นายบดินทร์ หาญวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หลังประสบความสำเร็จเป็นคลัง และศูนย์กระจายสินค้าแห่งแรกของเครือ WHA Group ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED เวอร์ชันล่าสุด 4.1 ประเภท BD+C: Warehouses and Distribution Centers ในระดับ Gold ซึ่งให้ความสำคัญกับการออกแบบ และก่อสร้างอาคารเขียวที่ยั่งยืน โดยมีบริษัท SCG Building and Living Care Consulting จำกัด เป็นที่ปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานในครั้งนี้

นายวชิระชัย กล่าวว่า “เอสซีจียินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนให้คำปรึกษา ในการขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED แก่เครือ WHA โดย LEED เป็นมาตรฐานและแนวทางการออกแบบก่อสร้าง อาคารที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการอยู่อาศัยที่ดี ซึ่งทำให้โครงการมีต้นทุนด้านการใช้พลังงานและน้ำที่ลดลง ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการ จึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว เนื่องจากตอบโจทย์ทั้งการประหยัดค่าใช้จ่าย และเป้าหมายด้านความยั่งยืน

สำหรับอาคารแห่งนี้เป็น อาคารศูนย์โลจิสติกส์ขนาดใหญ่ของ WHA ซึ่งเป็นคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ที่ก่อสร้างใหม่ตั้งอยู่บนถนนเทพารักษ์ กม.21 ในจังหวัดสมุทรปราการ ออกแบบและพัฒนาตามหลักการ ของมาตรฐานอาคารเขียว LEED ซึ่งมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการใช้พลังงาน การใช้น้ำ คุณภาพอากาศภายในอาคาร ทำเลที่ตั้งและการเดินทาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการช่วยลด การปลดปล่อยคาร์บอนของโครงการ การออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน LEED จึงถือเป็นการยกระดับและสร้างมาตรฐานใหม่ ให้อาคารประเภทคลังสินค้า ซึ่งเอสซีจีเชื่อว่า การรับรองมาตรฐานครั้งนี้ จะช่วยตอบโจทย์ WHA ในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ การเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร”

นายบดินทร์ หาญวานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กลุ่ม WHA มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ในทุกด้านของการดำเนินธุรกิจ โดยรวมกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน  WHA Mega Logistics Center เทพารักษ์ กม.21 อาคาร B ของ WHA เป็นคลังสินค้าแห่งแรกของกลุ่ม WHA ที่ได้รับการรับรอง LEED v4.1 ในระดับ Gold ซึ่งไม่เพียงช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน ในภาคคลังสินค้าของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังสร้างผลกระทบเชิงบวก ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในการก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย”

โครงการ WHA Mega Logistics Center

ทั้งนี้ บริษัท SCG Building and Living Care Consulting เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านอาคารเขียว อาคารประหยัดพลังงาน อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี และการพัฒนาอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero โดยเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง LEED Proven Provider จากองค์กร U.S. Green Building Council พิสูจน์ถึงประสบการณ์ และคุณภาพระดับสูง ของทีมงานให้คำปรึกษา พร้อมบริการด้านการขอรับรอง มาตรฐานอาคาร เช่น LEED, TREES, Edge, WELL และ Fitwel โดยมีโครงการที่ผ่านการรับรอง มาตรฐานสากลแล้วกว่า 200 โครงการ สำหรับผู้สนใจรับคำปรึกษา การขอรับรองมาตรฐานอาคาร สอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล scgconsulting@scg.com เว็บไซต์ www.scgsmartliving.com หรือโทร 065-719-7909

Published on: Jul 10, 2024

(Visited 108 times, 7 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว