WHA ร่วมกับเอสซีจี ยกระดับมาตรฐานคลังและศูนย์กระจายสินค้าอาคารแรกในเครือ WHA Group ด้วยมาตรฐานอาคารเขียว LEED เวอร์ชั่นล่าสุดในระดับ Gold

WHA และเอสซีจีร่วมยกระดับ คลังและศูนย์กระจายสินค้า เพื่อความยั่งยืน ด้วยมาตรฐานอาคารเขียว LEED v4.1 สำหรับการออกแบบและก่อสร้างอาคารในระดับ Gold ในโครงการ WHA Mega Logistics Center เทพารักษ์…

ดาวน์โหลดข่าว