SCGP คว้า 3 รางวัลคุณภาพ IAA Awards for Listed Companies 2022 จากความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนไทย

SCGP นำโดย นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP และคณะผู้บริหาร รับ 3 รางวัลคุณภาพ IAA Awards for Listed Companies 2022 จัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ได้แก่ รางวัล Outstanding CEO รางวัล Outstanding CFO และรางวัล Outstanding Investor Relations ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม จากการโหวตของนักวิเคราะห์ และสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ที่ให้การยอมรับ SCGP ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค พร้อมทั้งความทุ่มเทในการจัดเตรียมความพร้อมของข้อมูลต่าง ๆ ในการนำเสนอและสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ไปยังนักวิเคราะห์และนักลงทุน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง พิธีมอบจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้อง The Chadra Ballroom โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

Published on: Aug 9, 2023

(Visited 261 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว