การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ร่วมศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้า เจาะกลุ่มนิคมฯ โรงงานอุตสาหกรรม ที่มีเป้าหมายใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

7 สิงหาคม 2566 กรุงเทพฯ -นายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด และ นายจักรี กิจบัญชา รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผสานความร่วมมือศึกษา ความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจ และการพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Energy Trading Platform) โดยใช้โครงข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตอบโจทย์ผู้ประกอบการทั้งใน และนอกนิคมอุตสาหกรรม ที่ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก มองหาแหล่งไฟฟ้าที่คุ้มค่า เหมาะสมกับรูปแบบและปริมาณการใช้ไฟของแต่ละธุรกิจ ตามเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% (Renewable Energy-RE100) และปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission)

เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ธุรกิจพลังงานสะอาดครบวงจร

Published on: Aug 7, 2023

(Visited 325 times, 1 visits today)