เอสซีจีจัดพิธีมอบทุนการศึกษา Sharing the dream ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในแนวคิด “My Future is Bright, My Earth is Green”

เอสซีจี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา Sharing the dream ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในแนวคิด “My Future is Bright, My Earth is Green”  ให้น้องระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย ในอินโดนีเซีย รวม 427 ทุน รวม 11 ปี มอบไปแล้วกว่า 4,000 ทุน

เอสซีจี มุ่งสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาชุมชนตามแนวทาง ESG แก่นักเรียนทุน โดยปีนี้ โครงงาน Eco Enzyme as an Alternative in Chemical Reduction และ E-MISSION: Management of Used Cooking Oil into Aromatherapy Candles ที่พัฒนาโดยน้องๆ ได้รับคัดเลือกเพื่อไปพัฒนาต่อ

ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก Mr.Suharso Monoarfa, Minister National Development Planning of Indonesia มาร่วมพูดคุยออนไลน์เพื่อสร้างความรู้และแรงบันดาลใจเรื่อง Green city และมี Mrs.Hathaichanok Riddhagni Frumau, Minister and Deputy Chief of Mission of the Royal Thai Embassy; Mr.Gita Wirjawan, Founder of Ancora Foundation; Dr.Dino Patti Djalal, Founder of the Forum Policy Community of Indonesia และ Mr. Warit Jintanawan, Country Director of SCG – Indonesia ร่วมมอบทุน

พิธีมอบทุนการศึกษา Sharing the dream ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
พิธีมอบทุนการศึกษา Sharing the dream ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

Published on: Aug 11, 2023

(Visited 249 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว