เอสซีจีร่วมกับ ASHRAE Falcon Chapter (UAE) ตอกย้ำมาตรฐานการดูแล คุณภาพอากาศในอาคารที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด นำโดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business, SCG พร้อมทีมงาน SCG Smart Building Solution ร่วมกับ ASHRAE Falcon Chapter (UAE) จัดเสวนาภายใต้หัวข้อ “The latest updates to ASHRAE Standards 241 and 62.1: Ventilation Design for Energy Efficiency & Infectious Aerosol Control” เพื่อผลักดันมาตรฐานการดูแลคุณภาพอากาศภายในอาคารฉบับล่าสุด ว่าด้วยการปรับปรุงมาตรฐานเดิม ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงการป้องกันเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอากาศ ซึ่งเป็นการจัดงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ประสบความสำเร็จ ในการเผยแพร่มาตรฐานที่ประเทศไทย ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี Dr.Marwa Zaatari ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศ และการจัดการพลังงานในอาคาร จาก ASHRAE เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในงาน ณ Metropolitan Hotel Dubai ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

Dr.Marwa Zaatari ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศ และการจัดการพลังงานในอาคาร จาก ASHRAE

โดยงานนี้ยังมีภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ประกอบด้วย ASHRAE President “Mrs.Ginger Scoggins และคณะบริหาร, สมาชิกจาก ASHRAE Falcon Chapter มากกว่า 100 คน และผู้เชี่ยวชาญในวงการวิศวกรรม รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการ คุณภาพอากาศและอาคารของ UAE ซึ่งให้ความสำคัญกับประเด็นการดูแลมาตรฐานคุณภาพอากาศเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนมุ่งเป้า ในการยกระดับคุณภาพอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE ฉบับล่าสุด

ทั้งนี้ทาง เอสซีจี ยังผลักดันเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด Climate Tech นำเสนอ  SCG Air Scrubber ระบบบำบัดอากาศเสียพร้อมลดภาระ การทำความเย็นของระบบปรับอากาศ เพื่อขับเคลื่อนให้ผู้เกี่ยวข้องได้รู้จักกับเทคโนโลยี ที่สามารถดูแลจัดการอากาศในอาคาร ให้สะอาดตามมาตรฐาน ASHRAE 62.1 ควบคู่ไปกับการทำให้ประหยัดพลังงาน ซึ่งปัจจุบันถือเป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียว ที่สามารถทำได้ทั้งสองเรื่องในเวลาเดียวกัน และเทคโนโลยี SCG Air Scrubber ยังได้จัดแสดงภายในงาน COP28 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ในฐานะ “One Of The Best Solutions To Fight Global Boiling” อีกด้วย

SCG Air Scrubber ระบบบำบัดอากาศเสีย พร้อมลดภาระการทำความเย็น ของระบบปรับอากาศ

Published on: Dec 18, 2023

(Visited 303 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว