เอสซีจีร่วมกับ ASHRAE Falcon Chapter (UAE) ตอกย้ำมาตรฐานการดูแล คุณภาพอากาศในอาคารที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด นำโดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business, SCG พร้อมทีมงาน SCG…

ดาวน์โหลดข่าว

SCG ผนึกกำลัง enVerid นำเสนอเทคโนโลยี SCG Air Scrubber ในฐานะ “One Of The Best Solutions To Fight Global Boiling” บนเวที COP28

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด นำโดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business, SCG (ที่…

ดาวน์โหลดข่าว

เอสซีจี ร่วมงานประชุมระดับโลก COP28 มุ่งกู้วิกฤตโลกเดือด เร่งเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมคาร์บอนต่ำ

เอสซีจี เข้าร่วมการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP)…

ดาวน์โหลดข่าว