เอสซีจี ร่วมงานประชุมระดับโลก COP28 มุ่งกู้วิกฤตโลกเดือด เร่งเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมคาร์บอนต่ำ

เอสซีจี เข้าร่วมการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) ครั้งที่ 28 หรือ COP28 ณ รัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566 โดยร่วมแลกเปลี่ยน​ความเห็นกับผู้นำองค์กรระหว่างประเทศ​ ผู้บริหารเอกชนชั้นนำ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เร่งพัฒนานวัตกรรมกู้วิกฤตโลกเดือด​ ตามแนวทาง ESG 4 Plus (Net Zero 2050 – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส)

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจี พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งไทย อาเซียน และระดับโลก เพื่อบูรณาการความรู้ ความสามารถ ในการกู้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ปัจจุบันได้ร่วมพัฒนานวัตกรรมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ ร่วมกับบริษัท Rondo Energy พัฒนานวัตกรรมแบตเตอรี่กักเก็บความร้อน จากพลังงานสะอาด ตอบโจทย์อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) ร่วมกับบริษัท CubicPV พัฒนานวัตกรรมซิลิคอนเวเฟอร์ (Silicon Wafer) และแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูง เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และร่วมกับบริษัท enVerid พัฒนา SCG Air Scrubber นวัตกรรมช่วยลดการใช้พลังงาน จากระบบปรับอากาศในอาคารลงได้สูงสุด ร้อยละ 30 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย”

นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ร่วมงาน COP28

การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 28 หรือ COP28 มีผู้แทนจากรัฐภาคีทั่วโลก ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม  เพื่อหาทางเตรียมความพร้อม และลดผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอนาคต

Rondo Energy นวัตกรรมแบตเตอรี่กักเก็บความร้อนจากพลังงานสะอาด

 

Published on: Dec 7, 2023

(Visited 515 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว