SCG ผนึกกำลัง enVerid นำเสนอเทคโนโลยี SCG Air Scrubber ในฐานะ “One Of The Best Solutions To Fight Global Boiling” บนเวที COP28

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด นำโดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business, SCG (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกับ Mr.Christian Weeks, Chief Executive Officer of enVerid Systems, Inc. (ที่ 3 จากขวา) พันธมิตรผู้ให้บริการโซลูชันดูแลคุณภาพอากาศภายในอาคารอย่างยั่งยืน ผนึกกำลังร่วมกันนำเสนอเทคโนโลยี SCG Air Scrubber เทคโนโลยีหนึ่งเดียวภายใต้ความร่วมมือระหว่าง SCG และ enVerid จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับเกียรติให้จัดแสดงในงาน COP28 (Conference of the Parties) หรือ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีเป้าหมายในการสร้างแนวทางข้อตกลงระดับโลก เพื่อร่วมกู้วิกฤติการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีผู้นำกว่า 200 ประเทศเข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2566 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยงานนี้ นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี (ที่ 3 จากซ้าย) ได้เข้าเยี่ยมชมงานแสดงเทคโนโลยี SCG Air Scrubber พร้อมให้กำลังใจแก่ทีมงานตัวแทนจาก ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี อีกด้วย

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา กล่าวว่า การได้รับเกียรติให้เข้าร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี ร่วมกับพันธมิตรบริษัท enVerid ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ดีอย่างยิ่งในการได้นำเสนอเทคโนโลยีหนึ่งเดียวที่มีประสิทธิภาพทั้งการช่วยลดปัญหา Global Boiling เนื่องจากคุณสมบัติหลักของ SCG Air Scrubber คือสามารถช่วยลดการใช้พลังงาน จากระบบปรับอากาศในอาคารลงได้สูงสุดถึง 30% และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างน้อย 8 Kg CO2/sq.m/year นอกจากนี้ระบบ SCG Air Scrubber ยังสามารถดูดซับก๊าซพิษ และบำบัดอากาศเสียในอาคารได้ ถือเป็นการดูแลคุณภาพอากาศที่ปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย ไปพร้อมกับการทำให้อาคารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยังเป็นเทคโนโลยีเดียวที่สามารถทำได้ในปัจจุบัน

ซึ่งในอนาคต SCG และ enVerid มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนตามแนวทางของสากล ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีที่สุด” นายวชิระชัย กล่าวทิ้งท้าย

โดยระบบ SCG Air Scrubber คือเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC System) โดยการบำบัดมลพิษอากาศภายในอาคาร ช่วยป้องกันไม่ให้ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (HVAC System) ชำรุด เสียหาย และลดภาระการทำความเย็น ที่ต้องดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาเกินความจำเป็น ตลอดจนสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอาคารให้มีค่าไม่เกิน 750 ppm โดยอ้างอิงจากปริมาณที่อนุญาตตามมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQP ASHRAE Standard 62.1) ทั้งนี้ ระบบ SCG Air Scrubber ยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้อย่างน้อย 8 Kg CO2/sq.m/year ซึ่งในปี 2020 ที่ผ่านมา SCG Air Scrubber ถูกรับเลือกให้เป็น 1 ใน 9 นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นในสาขา Smart Heat & Air จาก The Clean Fight 2020 นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่รับการสนับสนุนจาก หน่วยงานวิจัยและพัฒนา พลังงานแห่งรัฐนิวยอร์ก New York State Energy Research & Development (NYSERDA) มาแล้วอีกด้วย

ระบบ SCG Air Scrubber

เกี่ยวกับ ธุรกิจ SCG Smart Building Solution

ธุรกิจ SCG Smart Building Solution เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านพลังงานในอาคาร และการบริหารจัดการอาคาร ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มอาคาร เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดีขึ้น ทั้งยังได้สิทธิ์นำเทคโนโลยี SCG Air Scrubber เข้ามาจัดจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) และพื้นที่ใกล้เคียงแต่เพียงผู้เดียว โดย SCG Smart Building Solution ถือเป็นพันธมิตรและผู้ร่วมลงทุนรายใหญ่ของ enVerid Systems, Inc อีกด้วย

เกี่ยวกับ enVerid Systems, Inc

enVerid ผู้นำด้านการให้บริการการดูแลมาตรฐาน อากาศภายในอาคารอย่างยั่งยืนจากสหรัฐอเมริกา โดยมีพันธกิจคือการลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดการใช้พลังงาน ในระบบระบายอากาศ และระบบปรับอากาศภายในอาคาร พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาวะที่ดี เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ถือเป็นบริษัทที่เป็น Game Changer ของวงการระบบปรับอากาศ HVAC ที่น่าจับตามอง หลังจากที่คว้ารางวัล ASHRAE Innovation award product of the year ในปี 2019 ที่ผ่านมาได้

Published on: Dec 8, 2023

(Visited 428 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว