SCG ร่วมแสดงความยินดีแก่เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล หลังประสบความสำเร็จ ผ่านรับรองมาตรฐานอาคาร “WELL Health and Safety Rating System” เป็นรายแรกของโลก

15 พฤศจิกายน 2566 – เอสซีจี นำโดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด (ท่านที่ 4 จากด้านซ้าย) และทีมที่ปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานอาคารจาก บริษัท SCG Building & Living Care Consulting จำกัด พร้อมด้วย Mr. Stephen Brown (ท่านที่ 3 จากด้านขวา) Senior Vice President, Market Development International WELL Building Institute (IWBI) ร่วมแสดงความยินดีแก่กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในโอกาสที่ได้รับรองมาตรฐานด้านการจัดการอาคาร เพื่อการดูแลสุภาวะที่ดี แก่ผู้ใช้บริการรวมถึงบุคลากร จนสามารถผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเขียวประเภท “WELL Health and Safety Rating System” เป็นรายแรกของโลก

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด เผยว่า “ทางเอสซีจีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการให้คำปรึกษาแก่เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล จนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก IWBI โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับและสร้างมาตรฐานใหม่ ของสุขอนามัยภายในอาคารโรงพยาบาล ซึ่งถือเป็นที่แรกของโลกที่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว  และหวังว่าการรับรองมาตรฐานในครั้งนี้  จะเป็นจุดเริ่มต้นให้องค์กรต่าง ๆ เล็งเห็นและให้ความสำคัญกับคุณภาพการใช้ชีวิต ในอาคารอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

โดยมาตรฐาน WELL Health and Safety Rating System คือมาตรฐานการรับรองอาคาร ที่กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ได้รับการให้คำปรึกษาจากทาง บริษัท SCG Building & Living Care Consulting จำกัด ในการดำเนินการยื่นขอคำรับรองจาก IWBI (International Well Building Institute) องค์กรที่ให้การรับรองอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี โดยยึดถือข้อมูลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อให้ทุกอาคารและการใช้งาน สามารถตรวจสอบนโยบายการบริหารจัดการ มาตรการการดูแลพื้นที่ การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานอาคาร และแผนรับมือฉุกเฉินต่าง ๆ โดยประกอบด้วย 23 มาตรการ ที่จะคำนึงถึงเรื่อง กระบวนการดูแลเรื่องความสะอาดและอนามัย แผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การเข้าถึงการดูแลเรื่องสุขภาพต่าง ๆ การดูแลคุณภาพของน้ำและอากาศ และการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม


เกี่ยวบริษัท SCG Building & Living Care Consulting

บริษัท เอสซีจี บิลดิ้ง แอนด์ ลีฟวิ่งแคร์คอนซัลติ้ง จำกัด  เป็นบริษัทที่นำประสบการณ์การให้บริการ และคำปรึกษาแก่อาคาร เพื่อได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลมาแล้วกว่า 200 โครงการ และองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนของ SCG ที่สะสมมากว่า 10 ปี โดยมีบริการตามมาตรฐานอาคารเพื่อความยั่งยืนต่างๆ เช่น LEED, TREES, fitwel, และ TRUE มาผสานกันเพื่อนำเสนอบริการใหม่ คือบริการให้คำปรึกษาด้าน NET ZERO BUILDING  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วน ให้ประสบความสำเร็จตามพันธกิจ NET ZERO MISSION ภายใต้แนวคิด Pathway to NET ZERO ่านการให้คำปรึกษาเพื่อออกแบบกรอบแนวทางดำเนินการ วิเคราะห์ องค์กร อาคารและผลิตภัณฑ์ คำนวณความคุ้มค่าและผลตอบแทน พร้อมนำเสนอ Solutions ให้เหมาะสมกับเป้าหมายและงบประมาณของแต่ละองค์กร

Published on: Dec 11, 2023

(Visited 326 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว