SCG Smart Building Solution ย้ำความสำคัญมาตรฐานคุณภาพอากาศระดับสากลจาก ASHRAE เพื่อคุณภาพชีวิตผู้คนในอาคารที่ดีอย่างยั่งยืน

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด นำโดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business ร่วมกับ ASHRAE…

ดาวน์โหลดข่าว