SCG Smart Building Solution ย้ำความสำคัญมาตรฐานคุณภาพอากาศระดับสากลจาก ASHRAE เพื่อคุณภาพชีวิตผู้คนในอาคารที่ดีอย่างยั่งยืน

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด นำโดย นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business ร่วมกับ ASHRAE Thailand จัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “The latest updates to ASHRAE Standards 241 and 62.1: Ventilation Design for Energy Efficiency & Infectious Aerosol Control เพื่อผลักดันมาตรฐานการดูแลคุณภาพอากาศ ภายในอาคารฉบับล่าสุด ซึ่งว่าด้วยการปรับปรุงมาตรฐานเดิมให้ทันสมัยขึ้น รวมถึงการวางมาตรฐานเพื่อให้ครอบคลุม เรื่องการป้องกันเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอากาศ โดยมี Dr. Marwa Zaatari ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศและการจัดการพลังงานในอาคาร จาก ASHRAE เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในงาน ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาค SEA ในการจัดเสวนาเพื่ออัปเดตมาตรฐานตัวล่าสุดนี้ โดยมุ่งเป้าขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพอากาศในไทย ให้เทียบเท่าระดับสากล ณ โรงแรม Grande Centre Point Pattaya เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566 ที่ผ่านมา

นายวชิระชัย คูนำวัฒนา กล่าวว่า “หัวข้อหลักจากงานในครั้งนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง กับการจัดการคุณภาพอากาศ และการออกแบบอาคารให้สอดคล้องมาตรฐานอาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญและด้วย Passion for Better Living คือแนวความคิดที่ทางธุรกิจ SCG Smart Building Solution ยึดมั่นมาโดยตลอดในการใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่อากาศ มีความแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวะโลกรวน และคนส่วนใหญ่มักมองข้าม ความสำคัญของอากาศ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แต่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นไป ดังนั้นการทำให้คุณภาพอากาศปลอดภัย จึงเป็นสิ่งที่เราอยากผลักดันให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันสนับสนุน มาตรการและมาตรฐานที่ช่วยให้อากาศ กลับมาสะอาดปลอดภัยมากกว่าเดิม

SCG Air Scrubber ระบบบำบัดอากาศเสีย พร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ

เอสซีจีต้องการมีส่วนในการผลักดัน และช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของผู้คนในสังคมด้วย SCG Air Scrubber ระบบบำบัดอากาศเสีย พร้อมลดภาระการทำความเย็นของระบบปรับอากาศ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการให้คุณภาพอากาศ ในอาคารสะอาดมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการประหยัดพลังงาน โดยเทคโนโลยีนี้ยังผ่านมาตรฐาน ASHRAE  IAQP  Standard 62.1 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นิยมนำมาใช้อ้างอิงการออกแบบ ระบบเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้คนในอาคาร โดยทางธุรกิจเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากเทคโนโลยีนี้เป็นที่รู้จักและใช้งานในวงกว้าง ก็จะส่งผลดีต่อสังคมและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้คนในอาคารได้”

ด้านนายพิชญ์พัฒน์  กิจเกิดแสง ตัวแทนจาก ASHRAE Thailand Chapter กล่าวเพิ่มเติมว่า “ต้องบอกว่ามาตรฐาน 241 นี้ที่ Dr.Marwa นำเสนอครั้งนี้ เป็นมาตรฐานใหม่ที่ ASHRAE พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล จากหลายแหล่งเพื่อให้ได้มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งเชื้อโรคที่มีอยู่ในปัจจุบัน และโรคที่เกิดขึ้นใหม่ เราจึงต้องปรับตัวตาม เช่นมาตรฐาน 241 ที่ออกมา ก็จะมีเครื่องมือใหม่ที่ช่วยให้ เราสามารถวัดและปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารได้ดีขึ้น เช่น ECAi – equivalent clean airflow rate in units of flow per occupant in a space, BRP – building readiness plan และ IRMM – infection risk management mode เหล่านี้จะช่วยให้เราสร้างแผนการดูแลอาคาร และจัดการกับความเสี่ยงจาก Infectious Aerosols ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล”

นายพิชญ์พัฒน์  กิจเกิดแสง ตัวแทนจาก ASHRAE Thailand Chapter

โดยระบบ SCG Air Scrubber นอกจากจะช่วยดูแลด้านคุณภาพอากาศ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ ASHRAE แล้วยังสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย 8 Kg CO2/sq.m/year และสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอาคารให้มีค่าไม่เกิน 750 ppm ซึ่งเป็นผลดีต่อสังคมโลกด้วยเช่นกัน

SCG Air Scrubber นวัตกรรมประหยัดพลังงานระดับโลก ช่วยประหยัดพลังงาน 20-30%

Published on: Sep 5, 2023

(Visited 392 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว