เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผสานพลังส่งเสริมการจัดการก๊าซเรือนกระจก และตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้า จากพลังงานสะอาดและซื้อขายคาร์บอนเครดิต

เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ผู้ให้บริการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบครบวงจรให้กับกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล โดย นายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด และ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินงานเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด ภายใต้ระบบการรับรองของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)” เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอนเครดิต พร้อมกับการจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

ภายใต้ความร่วมมือนี้ SCG Cleanergy จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุน และเตรียมความพร้อม ตามแนวทางของโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และการซื้อขายคาร์บอนเครดิต ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และซื้อขายได้พร้อมกับการจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการทำธุรกิจระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม Third Party Access (TPA) ทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนของ TGO ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล การซื้อขายคาร์บอนเครดิตบน Platform ของ SCG Cleanergy  โดยมี TGO สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการในการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลการพัฒนาเครื่องมือ วิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งยังพัฒนาระบบทะเบียนคาร์บอนเพื่อรองรับแพลตฟอร์มการซื้อขายคาร์บอน (Carbon Credit Trading Platform) ให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลและซื้อขายได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในประเทศไทย บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emission) ตามแนวทาง ESG

SCG Cleanergy ธุรกิจพลังงานสะอาดครบวงจร

Published on: Sep 1, 2023

 

(Visited 316 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว