เอสซีจี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ปั้น “นวัตกร” ขับเคลื่อนสู่ Born in Thailand

เพราะ “นวัตกรรม” เกิดจากพลังของ “นวัตกร”

เอสซีจีเชื่ออยู่เสมอว่า “คน” คือพลังสำคัญที่จะทำให้องค์กร ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางร่วมกัน จึงสนับสนุนและส่งเสริม “นวัตกร” รุ่นใหม่ให้เข้ามาเป็นทรัพยากรในการพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ โดยเฉพาะในยุค Digital Economy ที่เอสซีจีมุ่งสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสู่ Born in Thailand (BiT) เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

“คน” คือหัวใจหลักขององค์กร

กว่า 100 ปีที่ผ่านมา เอสซีจีเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมุ่งมั่นพัฒนาคิดค้นนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ จากรุ่นสู่รุ่นทั้งใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง ล้วนเติบโตจากพลังของ “คน” แทบทั้งสิ้น และเมื่อเอสซีจี ได้ตั้งหน่วยงานดิจิทัลที่มีชื่อว่า We are Digital Office หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า WEDO เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย และให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและผลักดันคนรุ่นใหม่ให้มีพื้นที่ และโอกาสในการแสดงฝีมือ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มที่ เพราะเข้าใจว่า การปั้น “นวัตกร” เพื่อสร้าง “นวัตกรรม” มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เอสซีจี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ปั้น “นวัตกร” ขับเคลื่อนสู่ Born in Thailand

โครงการสร้างสรรค์ เพื่อสรรหานวัตกร

“WEDO Young Talent Program” หนึ่งโครงการในการสรรหานวัตกรของ WEDO ที่ส่งเสริมให้เด็กไทย ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ โครงการนี้จะเฟ้นหานิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพ หรือ Young Talent มาร่วมต่อยอดการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม และสร้างประสบการณ์ทำงานจริงในรูปแบบ Micro Enterprise เป็นระยะเวลา 13 สัปดาห์

น้อง ๆ ทุกคนจะได้รับการฝึกฝนทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นแห่งอนาคต ผ่านกระบวนการ Design Thinking หรือการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของนวัตกรที่ดีที่ต้องรู้ลึกและรู้รอบแบบ T-Shape โดยมีส่วนผสมหลัก 3 อย่าง คือ Design, Business และ Technology รวมถึง ‘Mindset’ ที่เหมาะกับการทำงานในองค์กรด้านนวัตกรรมแบบ Zero to One

“หนูมีภาพจำกับโครงการนี้พอสมควร จากเด็กคณะสถาปัตน์หรือเด็กสายศิลป์ แรก ๆ ก็จะรู้สึกว่าโครงการนี้ไม่ได้ตรงสาย เพราะเหมือนจะเน้นทำแต่ innovation ที่ใช้ technology เยอะ ๆ เลยไม่ค่อยตั้งใจเรียน จึงทำให้ติดตัวสำรอง แต่เมื่อได้ไปร่วมกิจกรรม Hell Day ทำให้หนูเปลี่ยนความคิดไปมาก เพราะการได้คิดนวัตกรรม AIR RUDEE กับเพื่อน ๆ จึงทำให้รู้ว่า จริง ๆ แล้ว ความรู้ทั้งเรื่อง Design ของหนู และ Business และ Tech ของเพื่อนในกลุ่ม ทำให้ทีมเราลงตัว เราช่วยกันคิดในสิ่งที่เราถนัด ถกเถียงกัน ไว้ใจซึ่งกันและกัน จนในที่สุดผลงานของเราก็ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ดี ๆ ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนเลยค่ะ” ความรู้สึกของ “ฟ่งฟ่ง” นางสาวชนานันท์ ตั้งวินิต เล่าประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Young Talent Program 2023

เอสซีจี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ปั้น “นวัตกร” ขับเคลื่อนสู่ Born in Thailand

ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การสร้างนวัตกรรม

เอสซีจี เชื่อมั่นมาตลอดว่า การจะปั้นนวัตกรที่มีคุณค่าต้อง ส่งเสริมการเรียนรู้ในครบทุกมิติ ทั้งกระบวนการทางความคิด Mindset และการต่อยอดองค์ความรู้ที่แต่ละคนถนัด ยิ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบ Creative Economy และ Digital Economy ที่ ‘ความคิดสร้างสรรค์’ ‘นวัตกรรม’ และ ‘เทคโนโลยี’ มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ การสนับสนุนเป้าหมายสู่ความเป็น “Ecosystem Inclusion” หรือ ระบบนิเวศน์ของการสร้างนวัตกรรม จะช่วยทำให้ประเทศไทยยืนอยู่ในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน

“ฮอส” นายจิรายุ สุชาติสุนทร หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Young Talent Program 2023 ได้บอกเล่าความประทับใจ จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมว่า “ผมสัมผัสได้ว่า พี่ ๆ เอสซีจีให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และเติบโตในด้าน Mindset มาก ๆ สังเกตได้จากคำแนะนำ และ feedback ตลอดระยะเวลาโครงการ พี่ ๆ จะให้คำแนะนำโดยมุ่งเน้นอยากให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ด้วย ไม่ใช่เฉพาะการทำนวัตกรรม เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์เพียงมุมเดียว นอกจากนี้ที่นี่ยังเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ กำหนดเวลาทำงานได้เอง มีสิทธิ์ในการตัดสินใจ อยากจะบอกว่า ถ้าใครที่อยากจะลองทดสอบความเชื่อ และการเติบโตของตัวเอง โครงการนี้เป็นพื้นที่ที่ดีมาก ๆ ช่วงระยะเวลาสามเดือนอาจจะดูสั้น แต่บทเรียนที่ได้จะอยู่กับเรามากกว่า 3 เดือนแน่ ๆ”

เอสซีจี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ปั้น “นวัตกร” ขับเคลื่อนสู่ Born in Thailand

เพราะ “นวัตกรรม” เกิดจากพลังของ “นวัตกร” และนวัตกรของเอสซีจี ก็พร้อมติดอาวุธเพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการแสดงศักยภาพของประเทศต่อไป

Published on: Sep 1, 2023

(Visited 405 times, 1 visits today)