เอสซีจีจัดเต็ม 7 สินค้าและโซลูชันสุดล้ำจากนวัตกรรม ด้านสุขภาพและการแพทย์ นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ งาน IP Fair 2023

นายดุสิต ชัยรัตน์ Corporate Innovation Director เอสซีจี และนายพิสันติ์ เอื้อวิทยา New Business Director, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair 2023 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “IP Galaxy จักรวาลแห่งความคิด ก้าวนำเศรษฐกิจ ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” โดยมีนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานพิธีเปิดงาน ทั้งนี้เอสซีจีได้นำเสนอ 7 สินค้าและโซลูชันจากทุกธุรกิจ ที่ครอบคลุมถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าและพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคและทำให้ชีวิตดีขึ้น

เอสซีจีได้ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และถือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สิน ที่มีค่าที่ต้องปกป้องและดูแลไม่ให้นำไปใช้หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องเคารพและไม่ละเมิด ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น เอสซีจีได้ยื่นจดสิทธิบัตรนวัตกรรมไปแล้วมากกว่า 2,500 ฉบับ และได้รับ Exclusivity IP Rights โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้นวัตกรรมผ่าน 3 กลยุทธ์ ได้แก่ การสร้างไอเดีย (IP Creation) การคุ้มครอง (IP Protection) และการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ (IP commercialization) ซึ่งช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน และขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค นอกจากนี้เอสซีจีให้ความสำคัญทั้งการผลิต การตลาด และการขาย ซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้ธุรกิจ

จากซ้ายไปขวา: นายพสุนิต พุ่มมณีกร Corporate Innovation Associate Director เอสซีจี, นายพิสันติ์ เอื้อวิทยา New Business Director, บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC และนายดุสิต ชัยรัตน์ Corporate Innovation Director เอสซีจี

นวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์

รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ MED SAFE

MED SAFE ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ close-loop medication โดยแพทย์สั่งยาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่งข้อมูลตรงไปยังรถเข็นจ่ายยา ที่ออกแบบจำนวนลิ้นชักตรงตามจำนวนห้องของผู้ป่วย และมีระบบลิ้นชักที่ต้องใช้การสแกนยืนยันตัวตน ของผู้ป่วยเพื่อเปิดลิ้นชักยาของผู้ป่วยท่านนั้น ได้เพียงลิ้นชักเดียวช่วยลดความผิดพลาดจากคน (human error)  นอกจากนี้รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะยังใช้ระบบเซนเซอร์ สำหรับตรวจสอบสถานะการเปิด-ปิดของลิ้นชัก รวมถึงการวัดค่าอุุณหภููมิและความชื้นภายในลิ้นชักเก็บยา เพื่่อเก็บรักษายาให้อยู่ ในสภาวะที่่เหมาะสมตามมาตรฐาน JCI สร้างความมั่นใจเรื่องคุณภาพของยาให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งได้รับความคุ้มครองทางด้านสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์และลิขสิทธิ์

นวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ MED SAFE

วาโรการ์ด หน้ากากและแผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศเคลือบสารยับยั้งเชื้อไวรัส

หน้ากากวาโรการ์ด เคลือบสาร HeiQ Viroblock จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์บนชั้นกรองเมล โบรนด์เพื่อยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย และแผ่นกรองอากาศ AC Filter เคลือบสารวาโรการ์ดยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย สำหรับเครื่องปรับอากาศ เป็นนวัตกรรมสารเคลือบ และกระบวนการเคลือบสารพัฒนาโดยทีม SCGC ในช่วงวิกฤตการณ์โควิด 19 เพื่อให้ผู้ใช้งานปลอดภัยและป้องกันเชื้อ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้คุณสมบัติของสารเคลือบ ผ่านการทดสอบการยับยั้งเชื้อไวรัส SARs-CoV-2 จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียจาก สวทช. และไม่เป็นพิษต่อเนื้อเยื่อ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งได้ยื่นขอรับความคุ้มครอง ทางด้านสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และได้รับความคุ้มครองทางด้านเครื่องหมายการค้า

ทั้งนี้ รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ MED SAFE วาโรการ์ด หน้ากากและแผ่นกรองอากาศ สำหรับเครื่องปรับอากาศเคลือบสารยับยั้งเชื้อไวรัส พัฒนาโดยบริษัท เท็กซ์พลอร์ จำกัด ในกลุ่มธุรกิจ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC

วาโรการ์ด หน้ากากและแผ่นกรองอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศเคลือบสารยับยั้งเชื้อไวรัส

HOLIS by SCGP นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

SCGP ได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านการปลูกพืชสมุนไพรมูลค่าสูงไม่ว่าจะเป็นถั่งเช่าสีทอง เห็ดเยื่อไผ่ และเจียวกู่หลาน มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม แบรนด์ HOLIS by SCGP ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพที่ดี จากภายในสำหรับทุกคนในครอบครัว ซึ่งได้รับความคุ้มครองทางด้านเครื่องหมายการค้า

HOLIS by SCGP นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

ALMIND by SCGP ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ AQUACELLA®

สารสกัดธรรมชาติ AQUACELLA® จาก SCGP นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีจากเซลลูโลสของต้นยูคาลิปตัส ที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้น และสารสำคัญต่าง ๆ ไว้ในชั้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผสมสำคัญของ ALMIND by SCGP ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล เหมาะสำหรับเด็กและผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ซึ่งได้รับความคุ้มครองทางด้านเครื่องหมายการค้า

ALMIND by SCGP ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่มีส่วนผสมของสารสกัดธรรมชาติ AQUACELLA®

นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

AIR ION กระเบื้องฟอกอากาศ จาก COTTO

กระเบื้องฟองอากาศที่ช่วยดักจับฝุ่น PM2.5 ได้ถึง 89% หรือช่วยลดฝุ่น PM2.5 ภายใน 30 นาที เพื่อเพิ่มมวลอากาศสดชื่น ปรับคุณภาพอากาศให้คงที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า เกิดจากชั้นเคลือบของกระเบื้องที่มีส่วนผสมจากแร่ธาตุธรรมชาติอย่าง Tourmaline ปล่อยไอออนออกมาที่ผิวหน้ากระเบื้องทำปฏิกิริยาเข้าจับฝุ่นที่ลอยตัวฟุ้งอยู่ในอากาศให้ตกสู่พื้นซึ่งได้รับความคุ้มครองทางด้านความลับทางการค้า

นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น AIR ION กระเบื้องฟอกอากาศ จาก COTTO

เอสซีจี Fretwork จาก SCG Smart Living

เอสซีจี Fretwork ผนังฉลุลายผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์และวัสดุทางเลือกอื่น ๆ มีลวดลายที่สวยงามสามารถออกแบบ ลวดลายได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า โดยใช้เทคนิค Water Jet Machine ฉลุลวดลาย และมีโปรแกรมคำนวณราคาสินค้า ด้วยการประมวลผลภาพ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้ทั้งงานตกแต่งภายนอกและภายในอาคาร มีความแข็งแรงสูง ปลวกและแมลงไม่กัดกิน ซึ่งได้ยื่นขอรับความคุ้มครองทางด้านอนุสิทธิบัตรและได้รับความคุ้มครองทางด้านลิขสิทธิ์

เอสซีจี Fretwork จาก SCG Smart Living

นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Qonnect Industrial IoT สำหรับการเป็น Smart Factory

Industrial IoT Solution ที่ช่วยพัฒนาเครื่องจักรในโรงงานให้ใช้งานแบบ Online โดยเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรได้อย่างแม่นยำ ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับ Software ที่พัฒนาขึ้น เพื่อเชื่อมต่อข้อมูล และใช้งานได้แบบ Real time ทั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์และตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งได้ยื่นขอรับความคุ้มครองทางด้านสิทธิบัตรการประดิษฐ์และได้รับความคุ้มครองทางด้านอนุสิทธิบัตร

นวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ AI Qonnect Industrial IoT สำหรับการเป็น Smart Factory

Published on: Aug 29, 2023

(Visited 812 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว