เอสซีจี คว้ารางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ระดับยอดเยี่ยม 7 รางวัล

จากความมุ่งมั่นของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ทำให้โรงปูนซีเมนต์และเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานของเอสซีจี ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 7 รางวัล จาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับรางวัลที่เอสซีจีได้รับแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

โครงการประเภทเหมืองแร่ ระดับยอดเยี่ยม

  1. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
  2. โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
  3. โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
  4. โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
  5. โครงการเหมืองแร่หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมซีเมนต์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

โครงการประเภทอุตสาหกรรม ระดับยอดเยี่ยม

  1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงานปูนซีเมนต์เขาวง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด
  2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงาน ปูนซีเมนต์แก่งคอย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด
(Visited 726 times, 1 visits today)