เอสซีจี ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน

บริษัทในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รับประกาศนียบัตรรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product) 37 ผลิตภัณฑ์  และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) 23 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้ผลิตปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง เอสซีจี และเสือซีเมนต์ โดย นายปุณณวัฒน์ โชยดิรส SOD Director-Operations เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 17 ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากโรงปูนซีเมนต์ 5 โรงงาน และฉลากลดโลกร้อน 17 ผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามปูนซิเมนต์ขาว จำกัด ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ขาว โดย นายปกาศิต พึ่งรัศมี กรรมการผู้จัดการ รับมอบเกียรติบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน 3 ผลิตภัณฑ์

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป โดย นายบุญรอด คุปติทัฬหิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีคอนกรีต รับมอบเกียรติบัตรฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 10 ผลิตภัณฑ์  และฉลากลดโลกร้อน  3 ผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ นายวิสุทธ จงเจริญกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จำกัด ยังรับมอบเกียรติบัตรรับรองการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย T-VER จำนวน 91,441 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ จากโครงการผลิตไฟฟ้าจากลมร้อนเหลือทิ้งของหม้อเผาแก่งคอย 3, 4 และ 5 นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเอสซีจี ที่ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดมา

(Visited 1,497 times, 1 visits today)