เอสซีจี ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และฉลากลดโลกร้อน

บริษัทในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รับประกาศนียบัตรรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product) 37 ผลิตภัณฑ์  และฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) 23 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก…