เอสซีจี คว้ารางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ระดับยอดเยี่ยม 7 รางวัล

จากความมุ่งมั่นของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ทำให้โรงปูนซีเมนต์และเหมืองแร่หินปูนและหินดินดานของเอสซีจี ได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards 2018 ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 7 รางวัล จาก…