ปูนลำปาง ชี้แจงไม่ได้เป็นเจ้าของเหมืองอมก๋อย และยืนยันจะไม่รับซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) ขอเรียนชี้แจงว่า โครงการเหมืองถ่านหินอมก๋อย จ.เชียงใหม่ ดำเนินการโดยเอกชนรายอื่น ซึ่งบริษัทไม่ได้ลงทุนหรือถือหุ้นใดๆ ทั้งนี้ บริษัทขอให้ความเชื่อมั่นว่า บริษัทมีนโยบายที่เข้มงวดในการไม่รับซื้อวัตถุดิบ หรือปัจจัยการผลิตจากแหล่งที่ไม่ได้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

นอกจากนี้  บริษัทยังมีเป้าหมายลดการใช้ถ่านหินให้เป็นศูนย์ (Zero Coal) ในอนาคต โดยการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกอื่น ๆ

(Visited 364 times, 1 visits today)