เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล จับมือ เอสซีจี โลจิสติกส์ เสริมทัพให้บริการรถยกไฟฟ้าแบบครบวงจร

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น โดยนายอบิจิต ดัตต้า (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ โดยนายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ลงนามเซ็นสัญญาเป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลบำรุงรักษารถยกไฟฟ้าของ BYD  (Electric Forklift) เพื่อเสริมกำลังการให้บริการแบบครบวงจร  (Total Service Solution) ตอบโจทย์การขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบ Green Logistic ที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานของผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียว BCG (Bio – Circular – Green Economy) ที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากวิสัยทัศน์และนโยบายของบริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น ที่มุ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุค 4.0 ในการลดต้นทุน และเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะทางอากาศ จึงได้ร่วมมือกับบริษัท BYD Auto Industry (บีวายดี ออโต้ อินดัสทรี) นำ Electric Forklift (EV Forklift) เข้ามาให้บริการในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2562 เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ดังกล่าวและเชื่อมั่นว่า EV Forklift จะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน ส่งเสริมความคล่องตัวในการใช้งาน ตลอดจนสามารถบริหารพื้นที่จัดเก็บในคลังสินค้าได้ดีขึ้น จึงได้เปลี่ยนการใช้งานรถในคลังสินค้ามาเป็นรถ EV Forklift เพื่อให้เป็นคลังสินค้าต้นแบบที่ปราศจากมลพิษ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากถึงร้อยละ 70

Maintenace Service

ทั้งนี้ เอสซีจี โลจิสติกส์ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจจากการใช้ประสบการณ์และความชำนาญที่มี นำมาขยายธุรกิจการให้บริการ EV Forklift ร่วมกับ เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ด้วยการร่วมเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซม รถยกไฟฟ้า ให้แก่ลูกค้าในเครือเอสซีจีและผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว จากทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์

สำหรับผู้ที่สนใจบริการรถยกไฟฟ้าสำหรับธุรกิจ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.scginternational.com หรือติดต่อ 02-586-2222 หรือติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

รถยกไฟฟ้าเพื่อผู้ประกอบการ
(Visited 1,265 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว