ท่อเอสซีจี ร่วมสนับสนุนสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ท่อเอสซีจี ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อพีวีซีและระบบท่อชั้นนำในเครือเอสซีจี ร่วมสนับสนุนสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) จัดงานสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนากิจการประปา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การบริการ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานพร้อมคณะ

ทั้งนี้ ท่อเอสซีจี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับกลุ่มผู้ประกอบการชั้นนำ นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีความหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรม และครัวเรือน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซี สำหรับระบบประปาและระบายน้ำ บอลวาล์วพีวีซี และท่อพีอีเกษตร สำหรับระบบน้ำในงานการเกษตร พร้อมนำร่องออกผลิตภัณฑ์ท่อที่ปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการผลิตจากเทคโนโลยีสะอาด สอดรับมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ (มอก.17-2561) สำหรับท่อพีวีซีในประเทศไทย ซึ่งจะมีผลเริ่มบังคับใช้ในปีหน้า รวมทั้งยังเป็นรายแรกและรายเดียวที่ได้รับการรับรองจาก NSF ประเทศสหรัฐอเมริกา ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อพีวีซี ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนากิจการประปาของไทยให้ก้าวหน้า ควบคู่ความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมต่อไป

ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เยี่ยมชมนิทรรศการและตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่อเอสซีจี
ภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่อและข้อต่อ เอสซีจี
(Visited 542 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว