HOW TO อยู่รอด : EP3 สร้างคนให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและผันผวนของโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้น การพัฒนาสินค้าอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น คู่แข่งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นองค์กรจึงต้องมีวิธีในการรับมือการความผันผวนของธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรที่มี คือ “คน” เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เอสซีจีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ให้อยู่รอดได้อย่างไร พบกับแนวคิดการทำธุรกิจในยุค Transformation จาก คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่…

HOW TO อยู่รอด : EP2 ต่อยอดธุรกิจดั้งเดิมสู่”ธุรกิจยุคใหม่”

จากทรัพยากรเหลือใช้จากธุรกิจเดิมของครอบครัว สู่ธุรกิจใหม่ในแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ทำให้พลิกหน้ากระดานอุตสาหกรรมสิ่งทอกลับมามีชีวิตและต่อยอดในอนาคตอีกครั้ง จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไร แนวคิดนี้เป็นแบบไหน 

HOW TO อยู่รอด : EP1 หาโอกาสให้เจอ เติบโตแน่นอน

การทำธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเต็มไปด้วยความท้าทาย จะทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ? “How To อยู่รอด” จึงได้รวบรวมบทเรียนการปรับตัว การหาโอกาสใหม่ ๆ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโต โดยเล่าผ่านประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้ทุกคน รวมถึงธุรกิจต่าง ๆ นำไปปรับใช้…