HOW TO อยู่รอด : EP3 สร้างคนให้พร้อมสู่การเปลี่ยนแปลง

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและผันผวนของโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงขึ้น การพัฒนาสินค้าอย่างเดียวอาจไม่เพียงพออีกต่อไป ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากขึ้น คู่แข่งเพิ่มมากขึ้นดังนั้นองค์กรจึงต้องมีวิธีในการรับมือการความผันผวนของธุรกิจโดยใช้ทรัพยากรที่มี คือ “คน” เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร

เอสซีจีรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ให้อยู่รอดได้อย่างไร พบกับแนวคิดการทำธุรกิจในยุค Transformation จาก คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

(Visited 694 times, 1 visits today)