HOW TO อยู่รอด : EP2 ต่อยอดธุรกิจดั้งเดิมสู่”ธุรกิจยุคใหม่”

จากทรัพยากรเหลือใช้จากธุรกิจเดิมของครอบครัว สู่ธุรกิจใหม่ในแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ทำให้พลิกหน้ากระดานอุตสาหกรรมสิ่งทอกลับมามีชีวิตและต่อยอดในอนาคตอีกครั้ง

จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไร แนวคิดนี้เป็นแบบไหน

(Visited 162 times, 1 visits today)