HOW TO อยู่รอด : EP5 อยู่รอดด้วยเครือข่าย สำเร็จด้วยความคิดบวก

ทุกวันนี้สิ่งต่างๆ ล้วนเร็วไปหมด ถ้าเราไม่ปรับธุรกิจให้เปลี่ยนไปจากเดิม ความสำเร็จก็คงไม่เกิดขึ้น แต่ในทางกลับกันยิ่งเราทันต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเท่าไหร่ หนทางที่จะได้โอกาสใหม่ๆ และต่อยอดธุรกิจให้ไปต่อได้ก็มากขึ้นเท่านั้น

สิ่งที่ทำให้ปรับตัวได้เร็วขึ้นคือ “Mindset” การกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ เรียนรู้ โดยให้ความต้องการของลูกค้าเป็นโจทย์ และหาพันธมิตรสร้างเครือข่าย ปรับมุมมองให้มองเป็น “เพื่อนมากกว่าคู่แข่ง” แล้วมาร่วมมือกันสร้างธุรกิจให้ตอบโจทย์ลูกค้า และเพิ่มความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

รับชมแนวคิดที่จะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ และการพัฒนาคนให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไร

 

(Visited 138 times, 1 visits today)