SCG ต่อยอดธุรกิจความเป็นผู้นำเทคโนโลยีการบริหารอาคารอัจฉริยะ ลงทุนเพิ่มกับบริษัท enVerid มุ่งเป้าพัฒนาคุณภาพอากาศ ภายในอาคารอย่างยั่งยืน

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี นำโดย คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา (Head of Service Solution Business) ร่วมลงนามเพื่อลงทุนกับ Mr.Christian Weeks, Chief Executive…

ดาวน์โหลดข่าว

เอสซีจี จับมือ ธนาคารกสิกรไทย สร้างมาตรฐานอาคาร KLOUD by KBank สู่การเป็นอาคารประหยัดพลังงาน สร้างคุณภาพอากาศที่สะอาดปลอดภัย ด้วยระบบ SCG HVAC Air Scrubber และ SCG Bi-ion

20 กรกฎาคม 2565 กรุงเทพมหานคร – คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมเสวนาและเปิดตัวตึก…

ดาวน์โหลดข่าว

SCG ร่วมกับ LHMH ยกระดับ ศูนย์การค้า “Terminal 21 Pattaya” เป็นอาคารอากาศสะอาด ปลอดภัย พร้อมประหยัดพลังงาน ด้วยระบบ “SCG HVAC Air Scrubber”

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business เอสซีจี ร่วมด้วยคุณอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี…

ดาวน์โหลดข่าว