เอสซีจี จับมือ ธนาคารกสิกรไทย สร้างมาตรฐานอาคาร KLOUD by KBank สู่การเป็นอาคารประหยัดพลังงาน สร้างคุณภาพอากาศที่สะอาดปลอดภัย ด้วยระบบ SCG HVAC Air Scrubber และ SCG Bi-ion

20 กรกฎาคม 2565 กรุงเทพมหานครคุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมเสวนาและเปิดตัวตึก KLOUD by KBank พื้นที่ให้ไอเดียมีชีวิต ต้นแบบพื้นที่ ‘กรีน’ สุดล้ำ ใจกลางสยามสแควร์ ที่เชื่อมโยงการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ด้วยแนวคิด Create YOURniverse” ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาใช้พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้   ดึงพลังเทคโนโลยี และนวัตกรรม จุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา กล่าวว่า “ทางเอสซีจี รู้สึกขอบคุณและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างสังคมกรีนอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้เอสซีจีได้นำนวัตกรรม ที่ช่วยทำให้อากาศในอาคาร KLOUD by KBank สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยการติดตั้งระบบไอออนกำจัดเชื้อโรคในอากาศ SCG Bi-ion ที่สามารถกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียในอากาศ รวมถึงเชื้อไวรัสตระกูลโคโรนาสาเหตุของโรคโควิด-19 ได้สูงถึง 99%* เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เข้ามาใช้งานอาคาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรม ด้านการบริหารจัดการพลังงานจากระบบ SCG HVAC Air Scrubber เพื่อบำบัดอากาศเสียพร้อมลดการเติมอากาศจากภายนอกอาคาร ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมลภาวะอื่น ๆ  โดยสามารถทำให้อาคารประหยัดพลังงานได้มากถึง 20%”

คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business

ทั้งนี้โครงการ KLOUD by KBank เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  และ เอสซีจี พร้อมทั้งอีก 5 พันธมิตร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทพีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเอสซีจีได้นำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน LEED และ Fitwel ในการให้คำปรึกษา และการขอรับรองมาตรฐานอาคาร LEED และ Fitwel ให้กับโครงการ KLOUD by KBank ภายในสิ้นปี 2565 นี้ ซึ่งแสดงถึงเป้าหมายในการทำให้อาคาร สามารถประหยัดพลังงานไปพร้อม ๆ กับการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้ใช้งาน เพื่อให้โครงการ KLOUD by KBank เป็นพื้นที่การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์สำหรับทุกคน

อาคาร KLOUD by KBank
อาคาร KLOUD by KBank
อาคาร KLOUD by KBank

สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรมเพื่ออาคารเขียวอย่างยั่งยืน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/smart-building-solution หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061-914-4263, 085-446-5445

Published on: Aug 4, 2022

(Visited 405 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว