SCGP ปรับตราสัญลักษณ์องค์กร รับวิสัยทัศน์ก้าวสู่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล

SCGP ปรับตราสัญลักษณ์องค์กร (Logo) สอดรับวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์ครบวงจรในภูมิภาค ที่มีแนวทางดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เผยแรงบันดาลใจการออกแบบมาจากแนวคิดการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของธุรกิจ ชุมชน สังคม และโลก

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า SCGP ได้กำหนดวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็น Multinational Consumer Packaging Solutions หรือผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์ครบวงจรในภูมิภาค พร้อมทั้งวางกลยุทธ์ทางธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มุ่งขยายธุรกิจและการตลาดในภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ อาเซียน ยุโรป อเมริกาเหนือ ฯลฯ การนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจร การพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมรวมถึงบริการที่หลากหลายและยั่งยืน เพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ภายใต้กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสูง รวมถึงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และคำนึงถึงผู้มีส่วนร่วมกับธุรกิจของบริษัทฯ ทุกกลุ่มภายใต้กรอบแนวคิด ESG

จากวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่วางไว้ SCGP จึงปรับ “ตราสัญลักษณ์” (Logo) ให้มีอัตลักษณ์ที่เป็นสากล และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทใน SCGP เป็นหนึ่งเดียวกันในการส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้าผ่านสินค้า บริการและโซลูชัน ตลอดจนสร้างการรับรู้และตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ตราสัญลักษณ์องค์กร SCGP

ตราสัญลักษณ์ของ SCGP ออกแบบภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของธุรกิจ ชุมชน สังคม และโลก โดยใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวหนาสะท้อนถึงความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และธรรมาภิบาลที่สั่งสมมาอย่างยาวนานจากแบรนด์ SCG ตัวอักษร P อัตลักษณ์สำคัญที่สื่อถึง Packaging & Possibility บรรจุภัณฑ์และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่ร่วมกันต่อยอดพัฒนาจาก People หรือคน ได้แก่ พนักงาน พันธมิตร ลูกค้า และสังคม ด้วย Passion ที่ทุกคนมีร่วมกัน เพื่อ Planet โลกของเราที่ดีขึ้นและพร้อมที่จะเติบโตร่วมกันอย่างไม่สิ้นสุด โดยตัวอักษรทั้งสี่ตัวมีความโค้งมนหมายถึงความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ ผ่านการเลือกใช้สีน้ำเงินเป็นสีหลักของตราสัญลักษณ์ หมายถึงความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และสีส้มสื่อถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ที่ตั้งอยู่บนฐานของสีน้ำเงิน เมื่อนำทั้ง 2 สีมาผสมผสานกันเป็นการแสดงถึงการขับเคลื่อนพลังแห่งการสร้างสรรค์ ผสมผสานกับเส้นสายของ Infinity Growth Line เพื่อตอกย้ำถึงวงแห่งการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภค พันธมิตร และสังคม

ตราสัญลักษณ์ SCGP นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท มุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตในระดับอาเซียนและในระดับสากล ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังอย่างสร้างสรรค์ และการประสานกำลังทางธุรกิจ (synergy) ภายในฐานการผลิตทั้งหมดของ SCGP จำนวน 57 แห่งทั่วโลก ทั้งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สหราชอาณาจักร ประเทศสเปน และประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและช่วยให้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคให้สะดวกสบายขึ้น

SCGP ปรับตราสัญลักษณ์องค์กร

Published on: Aug 2, 2022

(Visited 1,346 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว