มูลนิธิเอสซีจี จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน สถาบันบำราศนราดูร เพิ่มพื้นที่ความสุขฟื้นฟูจิตใจ และยกระดับระบบสาธารณสุข ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 90 พรรษามหามงคล

นนทบุรี : มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มอบอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร บรรเทาปัญหาผู้ป่วยแออัด พร้อมยกระดับระบบสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตคนไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

นายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19 ที่เป็นสถานการณ์วิกฤต ด้านสาธารณสุขของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย การเกิดโรคระบาดใหม่ทำให้หน่วยงาน และบุคลากรด้านสาธารณสุขทำงานอย่างหนัก เพื่อรักษาผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกวัน สถาบันบำราศนราดูร เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สำคัญ ที่มีภารกิจในการตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ รวมถึงโควิด19 ด้วย โดยแต่ละวันมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่มารอรับบริการ แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัด สถาบันบำราศนราดูร จึงไม่มีพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการที่เพียงพอ มูลนิธิเอสซีจี เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนี้ จึงได้ชวนกัลยาณมิตร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างมากมายและยาวนาน มาร่วมสนับสนุนการก่อสร้าง อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร ด้วยกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษานี้ด้วย

นายยุทธนา เจียมตระการ กรรมการมูลนิธิเอสซีจี

คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อแบ่งเบาภาระของสถานพยาบาลและช่วยในการคัดแยกผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากผู้ป่วยปกติ ลดการแพร่กระจายเชื้อ  ธนาคารฯ จึงได้ร่วมสนับสนุนจัดสร้างอาคารที่พักคอยเพื่อประชาชนในครั้งนี้  เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่มีจำนวนมากขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร ได้รับการออกแบบจาก SCG Experience และก่อสร้างโดย เอสซีจี Cement and Construction Solution โดยการออกแบบครั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์ด้านการใช้งานของผู้มารับบริการของสถาบันบำราศนราดูร ที่ต้องการความโปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี และมีที่นั่งเพียงพอสำหรับการรอรับบริการ โดยมีพื้นที่ใช้งานรวม 122 ตารางเมตร ทั้งนี้ ในการก่อสร้างยังได้เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มีขั้นตอนการผลิตที่ช่วยลด Waste อีกด้วย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาท โดยมูลนิธิเอสซีจี สนับสนุน 1,100,000 บาท และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสนับสนุน 700,000 บาท

ปัจจุบัน อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน พร้อมรองรับการใช้งานสำหรับประชาชนที่มารอรับบริการ  ภายใน สถาบันบำราศนราดูร เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงด้านสุขอนามัยแก่ผู้มาใช้บริการ นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจจากมูลนิธิเอสซีจี และกัลยาณมิตร ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนไทย เพื่อสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร
อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร
อาคารที่พักคอยเพื่อประชาชน ณ สถาบันบำราศนราดูร

Published on: Aug 1, 2022 

(Visited 436 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว