SCG ร่วมกับ LHMH ยกระดับ ศูนย์การค้า “Terminal 21 Pattaya” เป็นอาคารอากาศสะอาด ปลอดภัย พร้อมประหยัดพลังงาน ด้วยระบบ “SCG HVAC Air Scrubber”

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business เอสซีจี ร่วมด้วยคุณอบิจิต ดัดต้า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ท่านที่ 2 จากฝั่งซ้าย) และ คุณพิษณุ พลอยศรี Chief Executive Officer จาก SCG Smart Building Solution (ท่านที่ 1 จากฝั่งซ้าย) เป็นตัวแทนส่งมอบ “ระบบบำบัดอากาศเสีย SCG HVAC Air Scrubber” ให้แก่ศูนย์การค้า Terminal 21 Pattaya” ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การดูแลของ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด (LHMH) โดยมี คุณประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด และ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ร่วมด้วย คุณฉัตรชัย ศุขตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (ท่านที่ 2 จากฝั่งขวา) และ คุณหทัยรัตน์ โพธิ์เกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การค้า Terminal 21 Pattaya​ (ท่านที่ 1 จากฝั่งขวา) เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

โดย คุณวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business เอสซีจี กล่าวว่า “SCG Smart Building Solution มุ่งมั่นในการคัดสรรเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิตของคนที่อยู่อาศัยในอาคารให้ดีขึ้น โดยระบบ SCG HVAC Air Scrubber (Powered by enVerid) เป็นเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ช่วยบำบัดและกำจัดอากาศเสียที่เกิดขึ้นภายในอาคาร เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซมลพิษอื่น ๆ ไปพร้อมกับการลดภาระการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ เพราะสามารถควบคุมปริมาณ Fresh Air จากภายนอกเข้ามาใช้ในการถ่ายเทอากาศให้ไม่มากจนเกินไป  และยังสามารถฟอกอากาศภายในอาคารให้มีคุณภาพตามค่ามาตรฐาน จุดเด่นของระบบ SCG HVAC Air Scrubber นอกจากจะช่วยสร้างคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคารแล้ว ยังช่วยให้ทุกอาคารสามารถลดภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบปรับอากาศซึ่งถือเป็นจุดสิ้นเปลืองพลังงานลำดับต้นๆ ได้”

คุณประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด และ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด เผยว่า “โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งโรคระบาดโควิด-19 รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงความรุนแรง เราจึงต้องปรับตัวตลอดเวลาเพื่อรับมือกับวิกฤตและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ผู้มาใช้บริการในศูนย์การค้ายังมีความกังวลด้านความปลอดภัยของอากาศในอาคาร การสร้างสุขอนามัยใน Public Space เป็นเรื่องที่ LHMH และศูนย์การค้า Terminal 21 Pattaya ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ เราจึงจัดหาเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างสุขอนามัยภายในอาคารให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มาเดินช็อปปิ้งเกิดความมั่นใจและ ถือเป็น Shopping Experience อย่างหนึ่ง ระบบ SCG HVAC Air Scrubber เป็นเทคโนโลยีที่นอกจากช่วยทำให้อากาศสะอาดปลอดภัยแล้ว  ยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ จึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เรื่องการพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของ LHMH โดยหวังว่าเราจะสามารถขยายผลการใช้ระบบSCG HVAC Air Scrubber จากโครงการTerminal 21 Pattaya ไปสู่โครงการอื่นๆ ต่อไปได้ในอนาคต”

ผู้ที่สนใจยกระดับมาตรฐานอาคาร ให้เป็นอาคารประหยัดพลังงาน ควบคู่กับการสร้างอากาศที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://www.scgbuildingmaterials.com/th/b2b/smart-building-solution/productinfo-energywell  หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร  061 – 914-4263, 085-446-5445

ระบบบำบัดอากาศเสีย SCG HVAC Air Scrubber

Published on: Mar 28, 2022

(Visited 438 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว