CPAC ยกระดับก่อสร้างไทย ตั้งเป้าเปลี่ยนใช้ยานยนต์ไฟฟ้าครบในปี 2578 มุ่งลด PM 2.5 ใช้พลังงานสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

CPAC ร่วมลงนาม (MOU) กับกระทรวงอุตสาหกรรมสนับสนุนนโยบายของภาครัฐขับเคลื่อนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดเป็นรูปธรรม นำร่องจากรถโม่พลังงานไฟฟ้า (EV Fleet) เข้ามาใช้ในการขนส่งคอนกรีต ช่วยลดมลพิษปลอดฝุ่น PM 2.5 โดยมีเป้าหมายใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้ารวมทุกประเภทในปี 2578 ควบคู่การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้างด้วย Green…

ดาวน์โหลดข่าว

USTDA สนับสนุน เอสซีจี ศึกษายานยนต์พลังงานไฟฟ้า

บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ลงนามร่วมกับสำนักงานการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) เพื่อการศึกษาและพัฒนาแผนงานสำหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า นำร่องศึกษาการใช้งานสำหรับธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยความร่วมมือดังกล่าว สำนักงานการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) จะมอบทุนสนับสนุนแบบให้เปล่าแก่…

ดาวน์โหลดข่าว

บทบาทของเอสซีจี กับอนาคตพลังงานโซลาร์ไทยที่น่าจับตามอง

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้คนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านตนเองมากขึ้น ปฏิเสธไม่ได้ว่าการ Work from Home ผนวกกับภาวการณ์กึ่งล็อคดาวน์ทำให้ค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า บางบ้านเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 30-50 หลายคนจึงเริ่มมองถึงตัวเลือกที่จะช่วยลดภาระค่าไฟฟ้า…ไฟฟ้าจากพลังงานโซลาร์ “วันนี้การติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา หรือโซลาร์รูฟเพื่อผลิตไฟฟ้า ผมถือว่าถูกกว่าราคาไฟฟ้าที่เราซื้อจากสายส่ง ยกตัวอย่าง…

ดาวน์โหลดข่าว

เปิดเคล็ดลับ “ปิดจุดเสี่ยง” และ “สร้างโอกาส” ยุคโควิด 19 ของ SCG

การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด 19 หลากสายพันธุ์ตั้งแต่ปลายปี 2562 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาด ล่าสุดกับการระบาดหนักของสายพันธุ์เดลต้าที่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ยากจะประเมินว่า “เมื่อใดการระบาดจะยุติลง” แต่ทว่า ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสแฝงอยู่เสมอ ดังนั้น “การเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิด 19” …