SCGC จับมือ Global House เดินหน้ารีไซเคิลแบบ Closed Loop อย่างเป็นรูปธรรม เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นถุงพลาสติกรักษ์โลก ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

กรุงเทพ – 31 ตุลาคม 2566 : เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ครบวงจร ระดับภูมิภาคซึ่งมุ่งเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่กับความยั่งยืน ร่วมกับ โกลบอลเฮ้าส์ (Global House) ผู้นำธุรกิจสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร ลงนามความร่วมมือ (MoU) โครงการรีไซเคิลแบบระบบปิดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Closed Loop Collaboration For Circularity) เปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วภายในร้านค้า และศูนย์กระจายสินค้าของ Global House ให้เป็นถุงพลาสติกรักษ์โลก ด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) จาก SCGC GREEN POLYMERTM นำพลาสติกใช้แล้วกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างสมบูรณ์ ไม่เกิดการหลุดรอดสู่ภายนอก ตอกย้ำการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นรูปธรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy นำร่องใช้ถุงพลาสติกรักษ์โลกที่โกลบอลเฮ้าส์ สำนักงานใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC กล่าวว่า “SCGC ส่งเสริมและขับเคลื่อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเน้นให้เกิดการนำพลาสติกใช้แล้ว กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบระบบปิด หรือที่เรียกว่า Closed Loop ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับความร่วมมือกับโกลบอลเฮ้าส์นั้น SCGC ได้นำนวัตกรรมรีไซเคิลจาก SCGC GREEN POLYMERTM มาช่วยเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วของ Global House ให้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality Post-Consumer Recycled Resin: High Quality PCR) เพื่อนำไปผลิตเป็น “ถุงพลาสติกรักษ์โลก” สำหรับใช้งานต่อไป  ซึ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดการเกิดของเสีย และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามแนวทาง Low Waste, Low Carbon”

ผู้บริหารร่วมงาน MoU โครงการรีไซเคิลแบบระบบปิด

นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับเป็นก้าวสำคัญของ Global House ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ SCGC ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมพลาสติกรักษ์โลกในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) และพร้อมมุ่งสู่ Net Zero ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 สำหรับโครงการรีไซเคิลแบบระบบปิดนี้ เป็นการนำวัสดุฟิล์มและพลาสติกห่อสินค้าที่เหลือใช้ จากศูนย์กระจายสินค้า และร้านค้าของ Global House มารีไซเคิล และผลิตเป็น “ถุงพลาสติกรักษ์โลก” เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทย อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะเริ่มใช้ถุงพลาสติกรักษ์โลกที่ร้าน Global House สำนักงานใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแห่งแรก และมีแผนต่อยอดขยายผลต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือดังกล่าวฯ ถือเป็นการนำร่องเพื่อรีไซเคิลแบบระบบปิด โดยมีบริษัท นารายณ์แพค จำกัด ผู้ผลิตถุงพลาสติกรายใหญ่ของประเทศไทยเป็นผู้ขึ้นรูปและผลิตถุงพลาสติกรักษ์โลก

โครงการรีไซเคิลแบบระบบปิด (Closed Loop Collaboration For Circularity)

เกี่ยวกับ SCGC

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) เป็นผู้นำด้านการผลิตเคมีภัณฑ์แบบครบวงจรในอาเซียน ทั้งในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึงขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน และพอลิไวนิลคลอไรด์

SCGC มุ่งสร้างสรรค์ “นวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อทุกความเป็นได้” (INNOVATION THAT’S REAL) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตามแนวทาง ESG และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน SCGC เน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ การแพทย์และสุขภาพ และโซลูชันด้านพลังงาน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.scgchemicals.com

เกี่ยวกับ Global House

โกลบอลเฮ้าส์ (Global House) ถือเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นแก่วงการค้าวัสดุก่อสร้างของประเทศไทย ประกอบกับประสบการณ์ในธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี

Global House มุ่งมั่นในการคัดสรรค์สินค้าและการให้บริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในธุรกิจค้าปลีก เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า นอกจากการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่เป็นเลิศแล้ว บริษัทมุ่งพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ การพัฒนาบุคลากร ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม https://globalhouse.co.th/

Published on: Nov 1, 2023

(Visited 239 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว