รสา ทาวเวอร์ ร่วมกับ เอสซีจี ต่อยอดอาคารสำนักงานยั่งยืน ผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED O+M เวอร์ชันล่าสุด ระดับ Platinum

เอสซีจี นำโดยนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Smart System Solution Business (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีในพิธีมอบป้ายมาตรฐานอาคารเขียว LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ให้แก่บริษัทรสา ทาวเวอร์ จำกัด นำโดยนางวิกัญญา อัศวาณิชย์ Deputy Chief Executive Officer (ที่ 2 จากขวา) หลังประสบความสำเร็จเป็นอาคารสำนักงานแห่งแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว LEED เวอร์ชันล่าสุด 4.1 ประเภท O+M ในระดับ Platinum มุ่งเน้นการจัดการ ดูแล และปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคารที่มีอยู่เดิม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใหม่ โดยบริษัท SCG Building and Living Care Consulting จำกัด เป็นที่ปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานในครั้งนี้

อาคารรสา ทาวเวอร์ เป็นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 76,000 ตารางเมตร ต้องการยกระดับมาตรฐานอาคาร ให้ดีขึ้นตามมาตรฐาน LEED ที่ได้รับการรับรองก่อนหน้านี้ สู่เวอร์ชันล่าสุด ที่มุ่งเน้นการวัดผลประสิทธิภาพ โดยรวมของอาคารมากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จริง ทั้งยังต้องส่งเสริมการดูแลสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้ใช้อาคารอย่างต่อเนื่อง เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของอาคารรสา ทาวเวอร์ ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพการใช้ชีวิตของผู้ใช้อาคาร และพัฒนาประสิทธิภาพของอาคารให้สูงขึ้น โดยบริษัท SCG Building and Living Care Consulting ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อความยั่งยืนและเพื่อสุขภาวะที่ดี ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ คำนวณความคุ้มค่าและผลตอบแทน เพื่อพัฒนาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดให้กับโครงการ ซึ่งอาคารรสา ทาวเวอร์ สามารถผ่านเกณฑ์ตัดสินจาก 5 จุดหลัก ประกอบด้วย

  1. สามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประหยัดพลังงานได้มากกว่าอาคารทั่วไปถึงร้อยละ 40
  2. เลือกใช้สุขภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำ สามารถลดการใช้น้ำของอาคารได้มากกว่าปกติ
  3. มีการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และรณรงค์ให้ผู้ใช้อาคารแยกประเภทขยะให้ถูกต้อง เพื่อแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป
  4. ด้วยทำเลที่ตั้งของอาคารใกล้รถไฟฟ้า ผู้ใช้อาคารกว่าร้อยละ 35 จึงสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า และระบบขนส่งรถสาธารณะ ทำให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งส่งผลให้ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้
  5. มีการบริหารจัดการเรื่องระบบระบายอากาศในอาคารที่ดี ทำให้สามารถลดระดับของฝุ่น PM 5 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคาร

ทั้งนี้ บริษัท SCG Building and Living Care Consulting เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการด้านอาคารเขียว อาคารประหยัดพลังงาน อาคารเพื่อสุขภาวะที่ดี และการพัฒนาอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero โดยเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง LEED Proven Provider จากองค์กร U.S. Green Building Council พิสูจน์ถึงประสบการณ์และคุณภาพระดับสูงของทีมงานให้คำปรึกษา พร้อมบริการด้านการขอรับรองมาตรฐานอาคาร เช่น  LEED  TREES  Edge  WELL และ Fitwel โดยมีโครงการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลแล้วกว่า 200 โครงการ สำหรับผู้สนใจรับคำปรึกษาการขอรับรองมาตรฐานอาคาร สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่อีเมลscgconsulting@scg.com หรือโทร 065-719-7909

มาตรฐานอาคารเขียว LEED เวอร์ชันล่าสุด 4.1 ประเภท O+M ในระดับ Platinum

Published on: Mar 13, 2024 

(Visited 247 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว