CPAC ดันเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมก่อสร้าง เสริมทัพทีมแพทย์รับมือโควิด 19 ระลอกใหม่

สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจน จากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด 19 นอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างสาหัส ต่อผู้คนและเศรษฐกิจทั่วโลกแล้ว ในวิกฤติยังมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ที่ระดมทั้งทุนปัญญา และทุนทรัพย์ เข้ามาช่วยกันบรรเทาผลกระทบ โดยเฉพาะ การจัดหาเครื่องมือช่วยทีมแพทย์และพยาบาล ที่เปรียบเสมือน “ด่านหน้า” ในการรับมือโควิด…

ดาวน์โหลดข่าว

เอสซีจี เผยกลยุทธ์ธุรกิจ 2564 เร่งเครื่องรับความท้าทายยุค New normal มุ่งขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทาง ESG สร้างความยั่งยืน พร้อมใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรุกตลาดใหม่ ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แถลงทิศทางการดำเนินธุรกิจเอสซีจี ประจำปี 2564 ว่า “เอสซีจี มุ่งดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ตลอดกระบวนการทำงาน โดยพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity…

ดาวน์โหลดข่าว