เอสซีจี รับรางวัล Top 1% S&P Global Corporate Sustainability Assessment บนเส้นทาง 20 ปี DJSI ผู้นำความยั่งยืนระดับโลก

29 พฤษภาคม 2567 – กรุงเทพฯ : เอสซีจี ได้รับรางวัล Top 1% S&P Global Corporate Sustainability Assessment ในงาน “S&P Global Sustainability Yearbook 2024 Distinction Ceremony in Bangkok” โดยเป็นบริษัทแรกในอาเซียน ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี DJSI World  ตั้งแต่เริ่มจัดทำ Sustainability Yearbook เมื่อปี พ.ศ.2547 สะท้อนความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน (ESG) มาต่อเนื่องยาวนาน 20 ปี คู่กับ DJSI นอกจากนั้นยังร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจให้บริหารงาน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน แก่บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียนของไทยอยู่ใน DJSI 47 บริษัท มากเป็นลำดับต้นๆ ของโลก ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี รายงานความยั่งยืน “S&P Global Sustainability Yearbook 2024 Distinction Ceremony in Bangkok”

ดร.ชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารความยั่งยืน เอสซีจี  กล่าวว่า “เอสซีจี รู้สึกเป็นเกียรติ และภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้  สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตลอด 20 ปีที่ผ่านมา จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับโลก รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของเอสซีจี ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ที่ครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) สะท้อนผ่านผลการประเมินความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability Assessment: CSA) ซึ่ง S&P Global คัดเลือกจาก 9,400 บริษัท ใน 62 อุตสาหกรรมทั่วโลก เอสซีจีเป็นองค์กรที่เปิดรับโอกาสและความท้าทายที่ไม่เคยหยุดนิ่ง นำมาปรับเปลี่ยนพัฒนาให้องค์กรสามารถปรับตัว มีความยืดหยุ่น พร้อมรับกับวิกฤตและโอกาสที่จะเกิดขึ้น

เอสซีจี พร้อมเดินหน้าต่อไปสู่เป้าหมาย การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านแนวคิด Passion for Inclusive Green Growth สร้างสังคม Net Zero ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมกรีนโดยไม่ทิ้งใครข้างหลัง ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสและคุณค่าที่ยั่งยืน ให้กับทุกภาคส่วน และร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

SCG และ SCGP รับรางวัล Top 1% S&P Global Corporate Sustainability Assessment

นอกจากนี้ ธุรกิจแพคเกจจิ้งในเอสซีจี (SCGP) ติดอันดับด้านการประเมินความยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัทชั้นนำระดับโลก Top 1% S&P Global Corporate Sustainability Assessment ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (Containers & Packaging Industry) จากทั้งหมดกว่า 51 บริษัททั่วโลก

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เอสซีจี ได้รับการประเมินเป็นอันดับ 1 ของโลก 10 ปี และอยู่ใน 3 อันดับแรกของโลกต่อเนื่อง 14 ปี ในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material) รวมทั้งได้รับการประเมินให้เป็น ผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกผ่าน 2 ดัชนีชั้นนำ ได้แก่ ESG Risk Ratings ระดับ ESG Industry Top Rated กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมจาก Morningstar Sustainalytics และ MSCI ESG Ratings ระดับ AA กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างจาก Morgan Stanley Capital International (MSCI)

รางวัล Top 1% S&P Global Corporate Sustainability Assessment

Published on: May 29, 2024

 

(Visited 251 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว