เอสซีจีซี ร่วมกับ 3 โรงพยาบาล เร่งตรวจร่างกายทีมระงับเหตุเพลิงไหม้ สร้างความมั่นใจด้านสุขภาพ เบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ระยอง – 21 พฤษภาคม 2567 : เอสซีจีซี เร่งตรวจร่างกายทีมและผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด ที่ช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ ถังจัดเก็บสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C9+ ของบริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดหลังเหตุการณ์สงบ โดยร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพภายหลังการระงับเหตุฯ เบื้องต้นพบว่าผลตรวจร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ SCGC กล่าวว่า “การระงับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และหน่วยงานท้องถิ่นต่าง ๆ โดยได้รับการสนับสนุน และช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทีมและผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถระงับเหตุโดยเร่งด่วน ทำให้เหตุการณ์สงบลงได้ในระยะเวลาอันสั้น”

ทีมระงับเหตุเพลิงไหม้ เข้ารับการตรวจร่างกาย จัดโดย SCGC ร่วมกับ รพ 3 แห่ง

สำหรับทีมและผู้มีส่วนร่วมในการระงับเหตุทั้งหมด บริษัทฯ ได้เร่งจัดตรวจสุขภาพอย่างละเอียด โดยร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง โรงพยาบาลระยอง และโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ซึ่งขณะนี้ได้ทยอยมารับการตรวจสุขภาพแล้ว ในเบื้องต้นพบว่าผลตรวจร่างกาย อยู่ในเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย รวม 360 คน ประกอบด้วยทีมระงับเหตุฉุกเฉินจากกลุ่มสมาชิก EMAG (Emergency Mutual Aid Group) ทีมระงับเหตุจากบริษัทพันธมิตรในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจาก เทศบาลเมืองมาบตาพุด และทีมระงับเหตุจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจ SCGC

ทีมระงับเหตุเพลิงไหม้ เข้ารับการตรวจร่างกาย จัดโดย SCGC ร่วมกับ รพ 3 แห่ง

Published on: May 21, 2024

(Visited 135 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว