เอสซีจี คว้ารางวัล BIMobject Thailand Award 2023 สาขา Top Downloaded Brand ย้ำภาพผู้นำวัสดุก่อสร้าง ครองใจนักออกแบบ พร้อมต้อนรับพันธมิตรเยี่ยมชมงานสถาปนิกสยาม ‘66

เมื่อเร็วนี้ เอสซีจี โดย คุณไกรฤกษ์ คงคาศรี Chief Marketing Officer – Housing Products Business ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รับรางวัล…

ดาวน์โหลดข่าว

CPAC ยกระดับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง หนุนสถาบันการศึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนา ทักษะวิชาการการใช้ BIM และ Digital Construction สร้างมาตรฐานการก่อสร้างไทยในอนาคต

CPAC จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาวิชาการการใช้ BIM และ Digital Construction เตรียมความพร้อมบุคลากรและนักศึกษาให้มีทักษะเฉพาะด้าน พร้อมสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด หรือ “ซีแพค” นำโดย…

ดาวน์โหลดข่าว

นวัตกรรมขับเคลื่อนสู้ภัยทุกวิกฤติ เรื่องเล่าจากซีอีโอ “เอสซีจี”

นับเป็นช่วงเวลายาวนานมากทีเดียวที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงในภาคการผลิตสินค้าที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของประเทศ อย่างบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG เก็บตัวอยู่เงียบๆภายในอาณาจักรใหญ่ยักษ์ของพวกเขาโดยไม่ออกมาข้องแวะกับสังคม นอกจากทำหน้าที่เป็นองค์กรที่ปิดทองอยู่หลังพระ คอยให้ความช่วยเหลือแก่องค์กร และผู้คนต่างๆอยู่ข้างหลังตลอดมา เมื่อเกิดโรคอุบัติใหม่ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก และกินเวลายาวนานจนน่าจะเชื่อได้ว่า กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของระบบเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของผู้คนบนโลกยาวนานกว่า…

CPAC ดันเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมก่อสร้าง เสริมทัพทีมแพทย์รับมือโควิด 19 ระลอกใหม่

สิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจน จากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด 19 นอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างสาหัส ต่อผู้คนและเศรษฐกิจทั่วโลกแล้ว ในวิกฤติยังมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ที่ระดมทั้งทุนปัญญา และทุนทรัพย์ เข้ามาช่วยกันบรรเทาผลกระทบ โดยเฉพาะ การจัดหาเครื่องมือช่วยทีมแพทย์และพยาบาล ที่เปรียบเสมือน “ด่านหน้า” ในการรับมือโควิด…

ดาวน์โหลดข่าว

CPAC กับการทรานฟอร์มครั้งใหม่ ไม่ใช่แค่เรื่องเทคอนกรีต แต่เป็น One Stop Solutions

CPAC ในยุค Customer Centric ที่ลูกค้าเป็นคนกำหนดทิศทางของแบรนด์ เมื่อลูกค้าคือศูนย์กลางของทุกธุรกิจ การมุ่งความสำเร็จของลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ ใช่เพียงแค่ให้บริการลูกค้าที่ประทับใจเท่านั้นยังหมายถึงการนำเสนอประสบการณ์ที่ดีในการซื้อไปจนถึงเรื่องการให้บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยม เน้นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าดังนั้น CPAC จึงให้ความใส่ใจและมุ่งมั่นที่จะนำความต้องการของลูกค้ามาต่อยอดพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ ในวงการก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่อง จากอดีตถึงปัจจุบัน CPAC…

CPAC จับมือ Thai Obayashi สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี BIM ยกระดับมาตรฐานการก่อสร้าง

เอสซีจี โดย นายชนะ ภูมี (ที่ 6 จากซ้าย) Vice President-Cement and Construction Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง นายนันทพงษ์…

CPAC ผนึกกำลัง MITSUI & Co. และ EPCO นำเทคโนโลยี BIM ยกระดับการก่อสร้าง

เอสซีจี โดย นายนันทพงษ์ จันทร์ตระกูล (แถวนั่งที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ร่วมกับ MITSUI…

เอสซีจี ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรม จัดทำมาตรฐาน BIM Object ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เอสซีจี โดยคุณวีรกร สายเทพ (ซ้ายสุด)  Associate Director ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มหาชน) โดยดร.วิกรม วัชระคุปต์ (กลาง)ประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  และสมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร…

เปิดนวัตกรรมออกแบบ BIM รวมทุกความต้องการของผู้ใช้งาน ในโครงการเฉลิมราชย์ราชา

ชีวิตที่มีความสุข ก็คือการสะสมชีวิตประจำวันที่มีความสุขทีละเล็กละน้อย โรงพยาบาลก็คือหนึ่งในสาธารณูปโภคในชีวิตของทุกคนที่จำเป็นต้องแวะเวียนเข้าใช้บริการเสมอ การสร้างโรงพยาบาลที่มีความสุขจึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชากรไทยเช่นเดียวกัน โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย เริ่มต้นขึ้นจากความร่วมมือระหว่างเอสซีจี นำโดยมูลนิธิเอสซีจี มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี โดยหน่วยงาน…