TMMA ใน SCGC คว้ารางวัล Prime Minister’s Industry Award 2022 “รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน” ยกระดับมาตรฐานการจัดการพลังงานด้เทคโนโลยีดิจิทัล สู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ช่วยลดวิกฤตโลกร้อนวย

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (TMMA) ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน จากงาน Prime Ministers Industry Award 2022 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานการจัดการพลังงานในกระบวนการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และช่วยลดวิกฤตโลกร้อน ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) นอกจากนี้ ยังพัฒนานวัตกรรมแผ่นอะคริลิกชนิดพิเศษเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน ภายใต้แบรนด์ Shinkolite โดยมีนายอัตสึโนริ โคชิราอิ กรรมการผู้จัดการ และนายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายอัตสึโนริ โคชิราอิ กรรมการผู้จัดการ และนายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ใน SCGC เผยว่า “TMMA ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสภาวะโลกร้อน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม โดย TMMA ได้ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ ESG (Environmental, Social and Governance) มีการกำหนดแผนงานด้านการจัดการพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและอุปกรณ์ เพื่อลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) จากการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับ โดยมีปัจจัยที่สำคัญ คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการจัดการพลังงานอย่างประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้บริษัท TMMA มีผลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานดีเยี่ยมย้อนหลัง 3 ปี สามารถลดการใช้พลังงานรวมได้มากกว่า 170 ล้านเมกะจูล

นอกจากนี้ TMMA ในกลุ่มธุรกิจ SCGC ยังได้พัฒนานวัตกรรมสินค้าเพื่อช่วยลดโลกร้อนและประหยัดพลังงาน ภายใต้แบรนด์ Shinkolite เช่น นวัตกรรมแผ่นอะคริลิกชนิดพิเศษที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นวัสดุสำหรับการทำหลังคาและกันสาดโดยเฉพาะ สามารถประหยัดพลังงานในการขึ้นรูปด้วยความร้อน (Thermoforming) อย่างน้อย 10% ได้รับการรับรองฉลาก SCG Green Choice ในกลุ่มนวัตกรรมประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน (Climate Resilience)”

สำหรับรางวัล Prime Minister’s Industry Award จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อประกาศเกียรติคุณและให้กำลังใจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นแบบอย่างในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมของประเทศ และเป็นเครื่องการันตีถึงความมุ่งมั่นของภาคเอกชนในการพัฒนาธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการปีนี้เป็นปีที่ 30 โดยจะมีรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 15 ประเภทรางวัล ในปีนี้ มีสถานประกอบการผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีจำนวนทั้งสิ้น 57 ราย

รางวัล Prime Minister’s Industry Award

ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg/ https://scgnewschannel.com /Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel


เกี่ยวกับ บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (TMMA) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมกราคม ปี 2540 เป็นบริษัทร่วมทุน บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCGC และ Mitsubishi Chemical Group หรือ MCG ประเทศญี่ปุ่น โดย MCG ถือเป็นเครือบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงาน บรรจุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชีย โดยมีผลิตภัณฑ์ คือ สารเมทิลเมตาคริเลต (Methyl Methacrylate: MMA) สารเมตาคริลิกแอซิด (Methacrylic Acid: MA) สารนอร์มอล บิวทิลเมตาคริเลต (normal Butylmethacrylate: n-BMA) สารไอโซบิวทิลเมตาคริเลต (iso Butylmethacrylate: i-BMA) และแผ่นอะคริลิกแบบต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า Continuous Cast Sheet โดยจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ Shinkolite

Published on: Oct 10, 2022

(Visited 381 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว