เอสซีจี คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการอยู่อาศัย มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เอสซีจี ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2565 ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทภาคองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ ด้วยการก่อตั้ง Digital Office หรือ  WEDO เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานภายในองค์กร  และการพัฒนานวัตกรรมที่เป็น Born in Thailand (BiT) ให้ตอบโจทย์ 3 ด้าน ได้แก่ การนำนวัตกรรมมาต่อยอดธุรกิจเดิม (Core Innovation) การเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจด้วยสินค้า/บริการรูปแบบใหม่ (Adjacent Innovation) และการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม (New Innovation) เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นด้าน Better Living, Better Health และ Better Future โดยมีคุณนิธิ ภัทรโชค (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และคุณอภิรัตน์ หวานชะเอม (ซ้าย) Chief Digital Officer ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รับรางวัลจาก รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ (ขวา)  ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

เอสซีจี มุ่งพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และเพิ่มความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต อาทิ Trinity” ระบบ IoT Ecosystem Platform ที่เชื่อมต่อการทำงานของนวัตกรรมต่าง ๆ ภายในบ้านได้อย่างสะดวกสบายในแพลตฟอร์มเดียว ทั้ง SCG Solar Roof Solutions, SCG Active AIRflowTM System และ SCG Active AIR Quality พัฒนาช่องทางสื่อสารและให้บริการลูกค้าแบบออมนิ แชนแนล (Omni Channel) แบบไร้รอยต่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการเรื่องการทำบ้านที่ครบวงจร รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมอย่างจริงจัง มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้วยการแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ ESG 4Plus

นอกจากนั้นยังได้จัดโครงการ WEDO Young Talent Program ซึ่งเป็นพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษากว่า 1,100 คน มาร่วมพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อผู้คนและโลกยุคใหม่ โดยมีที่ปรึกษา (Mentor) จากเอสซีจีให้คำแนะนำพร้อมสร้างศักยภาพด้วย Design Thinking, Future Thinking และ Sustainable Thinking ส่งผลให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นกว่า 17 ชิ้น เช่น Naiyana” เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มองเห็นได้ (Computer Vision) ผู้ช่วยนำทางให้ผู้พิการทางสายตาปลอดภัยจากสิ่งกีดขวางเหนือศีรษะ และ Brain Computer Interface” เทคโนโลยีสั่งงานอุปกรณ์ IoT ด้วยคลื่นสมอง ช่วยให้ผู้ป่วยติดเตียงสามารถสื่อสารกับครอบครัวได้

ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg/ https://scgnewschannel.com /Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ Line@: @scgnewschannel

Published on: Oct 10, 2022

(Visited 904 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว