SCGP เข้าสู่ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ผนึกพันธมิตรชั้นนำระดับโลก

SCGP จับมือ 3 พันธมิตรผู้จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำ ส่งมอบนวัตกรรมและโซลูชัน สินค้าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตอบรับความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคด้านสุขภาพ และการแพทย์ในไทย และภูมิภาคอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้น ช่วยเพิ่มโอกาสผู้บริโภคเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพสูง มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสาธารณสุขไปพร้อมกับ เสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมา SCGP ได้เข้าลงทุนใน Deltalab, S.L. (Deltalab) ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่าย วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำในประเทศสเปน อันเป็นก้าวสำคัญของ SCGP ในการเข้าสู่ตลาดวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่มาช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และการส่งมอบผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง มายังตลาดในอาเซียน  ที่ลูกค้าใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค

ดังนั้น เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ SCGP จึงผนึกกำลังกับ 3 พันธมิตรผู้จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทยที่มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์  ได้แก่ บริษัทเมดิทอป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือแพทย์กว่า 37 ปี เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สถานพยาบาล มหาวิทยาลัย ร้านขายยา รวมถึงเป็นผู้ส่งออกเครื่องมือแพทย์และเครื่องวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน บริษัทแอฟฟินิเท็ค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ อาหารเลี้ยงเชื้อ ชุดตรวจความปลอดภัยทางอาหาร สำหรับห้องปฏิบัติการในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องสำอาง  โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจมากว่า 27 ปี และ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางการตลาดเครื่องมือวิเคราะห์ และวินิจฉัยทางการแพทย์ในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์การจำหน่ายเครื่องมือวินิจฉัยทางการแพทย์และน้ำยาทดสอบมานานกว่า 27 ปี  อีกทั้งมีบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจให้บริการสนับสนุน เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ และมีความเชี่ยวชาญในระบบซอฟต์แวร์ LIS (Laboratory Information Software)

ความร่วมมือกับบริษัทจัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำทั้ง 3 รายนี้ จะช่วยเสริมศักยภาพการขยายธุรกิจเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพและการแพทย์ในประเทศไทยในการรองรับการใช้งานของผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงตลาดในอาเซียนได้อย่างรวดเร็ว เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลนำไปสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรมและโซลูชันใหม่ ๆ เสริมศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน” นายวิชาญ กล่าว

Published on: Oct 11, 2022

(Visited 738 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว