ไทยยูเนี่ยน ทุ่ม 3 ล้าน จับมือมูลนิธิ Earth Agenda สนับสนุน “โครงการรักษ์ทะเล” ผ่านนวัตกรรมบ้านปะการังจาก CPAC Green Solution โดยเอสซีจี

กรุงเทพฯ : 15 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิ Earth Agenda ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการรักษ์ทะเล” โดย “ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป” ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) สำหรับการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อฟื้นฟูแนวปะการัง และระบบนิเวศน์ทางทะเลในพื้นที่เกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต ตามแนวทางกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® ของบริษัท ทั้งนี้ “โครงการรักษ์ทะเล” ดำเนินการโดยมูลนิธิ Earth Agenda ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเอสซีจี โดย CPAC Green Solution ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จึงเกิดเป็นความร่วมมือในการนำนวัตกรรม CPAC 3D Printing  Solution ซึ่งผลิตจากปูนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล มาขึ้นรูปเป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ที่มีรูปทรงสวยงาม มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์

ไทยยูเนี่ยน ทุ่ม 3 ล้าน จับมือมูลนิธิ Earth Agenda สนับสนุน “โครงการรักษ์ทะเล” ผ่านนวัตกรรมบ้านปะการัง

บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

  1. นายชูโชค ศิวะคุณากร Head of Environment Social Governance & Business Stakeholder Engagement บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
  2. นายชู ชง ชาน ผู้อำนวยการกลุ่มด้านกิจการกลุ่มบริษัท, บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  3. ศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ประธานมูลนิธิ Earth Agenda
  4. นายชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การบริหารความยั่งยืน เอสซีจี
  5. นายอดัม เบรนนัน ผู้อำนวยการกลุ่ม​ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท​ ไ​ทยยูเนี่ยน​ กรุ๊ป ​จำกัด​ (มหาชน)
  6. ผอ.ไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  7. อ.สพญ.ดร.ฐนิดา เหตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Published on: Nov 22, 2023

 

(Visited 161 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว