เอสซีจี คว้า 4 รางวัล SET AWARDS 2023 ต้นแบบองค์กรยั่งยืน และความเป็นเลิศทางธุรกิจ

กรุงเทพฯ : 21 พฤศจิกายน 2566เอสซีจี และบริษัทในเครือฯ คว้า 4 รางวัล SET AWARDS 2023 ต้นแบบองค์กรยั่งยืน และความเป็นเลิศทางธุรกิจ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus   

เอสซีจี โดยนายปรเมศวร์  นิสากรเสน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-Distribution & Retail ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ด้านบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP (เอสซีจีพี) ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลในกลุ่ม Business Excellence ประเภท Best Innovative Company Awards จากผลงานนวัตกรรม Detect Odor Monitoring (ระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่นแบบครบวงจร) โดยนายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence ประเภท Best Sustainability Awards โดยนายดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนฯ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน พร้อมเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ESG 4 Plus เริ่มด้วยกัน เพื่อเรา เพื่อโลก

ขณะที่บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON โดยนางสาวครองบุญ โสภาวนิตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence ประเภท Outstanding Company Performance Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ทั้งในเรื่องผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจเหล่านี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเท ของพนักงานเอสซีจีและบริษัทในเครือฯ ในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส เพื่อสร้างธุรกิจเติบโต ควบคู่สังคมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

SET AWARDS เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กร และบุคลากรในวงการตลาดทุนไทย ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่น ๆ ได้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐาน สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

เอสซีจี และบริษัทในเครือฯ คว้า 4 รางวัล SET AWARDS 2023

Published on: Nov 21, 2023

(Visited 619 times, 1 visits today)
ดาวน์โหลดข่าว